XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo v/v kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
31/TB-HĐXTVC
Đơn vị ban hành:
Văn phòng Sở
Ngày ký:
1/3/2018
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN