XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Kế hoạch 1459/KH-STNMT ngày 11/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức đối thoại doanh nghiệp lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2018
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1459/KH-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
6/11/2018
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN