XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định số 2061/QĐ-STNMT ngày 9/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Quảng Trị
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
2061/QĐ-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
8/9/2018
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Môi trường
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN