XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
36/2018/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành:
UBND tỉnh
Ngày ký:
12/21/2018
Người ký:
Nguyễn Đức Chính
Chức vụ:
Chủ tịch
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN