XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường và titan trên địa bàn tỉnh (đợt 1)
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
1/28/2019
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN