XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Hướng dẫn về bảo vệ môi trường đối với việc chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu Phi (theo Công văn số 1025/BTNMT-TCMT)
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
Đơn vị ban hành:
Ngày ký:
3/20/2019
Người ký:
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Môi trường
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN