XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo số 1296/TB-STNMT ngày 02/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 1)
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1296/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
5/2/2019
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN