XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo số 898/TB-STNMT ngày 20/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành, gửi văn bản điện tử sử dụng chữ ký số của Sở Tài nguyên và Môi trường
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
898/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
5/4/2019
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN