XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Nội dung cam kết Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường làm thêm ngoài giờ để giúp đỡ doanh nghiệp khởi công trong năm 2019
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
Đơn vị ban hành:
Công đoàn - Đoàn thanh niên
Ngày ký:
6/4/2019
Người ký:
Lê Văn Điều
Chức vụ:
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN