XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
518/TB-VP
Đơn vị ban hành:
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị
Ngày ký:
7/26/2019
Người ký:
Lê Hữu Phước
Chức vụ:
Phó phòng hoặc tương đương
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN