XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định số 1450-QĐ/TU ngày 06/8/2019 của Tỉnh ủy Ban hành nội quy tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1450-QĐ/TU
Đơn vị ban hành:
Tỉnh ủy Quảng Trị
Ngày ký:
8/6/2019
Người ký:
Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ:
Khác
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN