XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo về việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
4108/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở TN&MT
Ngày ký:
12/23/2019
Người ký:
Võ Quốc Hoàng
Chức vụ:
Phó Giám Đốc
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN