XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo tuyển dụng viên chức (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị)
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
149/TB-TTPTQĐ
Đơn vị ban hành:
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Ngày ký:
2/28/2020
Người ký:
Nguyễn Trí Hữu
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN