XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
91/2019/NĐ-CP
Đơn vị ban hành:
Chính phủ
Ngày ký:
3/9/2020
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ:
Khác
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN