Lịch công tác tuần từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017

 

Untitled Document

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                              Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

2

02/10


- 7h: Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ

- S: Dự HN thúc đẩy HT Việt- Lào tại Lao Bảo

- Bàn giao sử dụng lò đốt rác tại Cồn Cỏ

- 14h: Hội ý Đảng ủy sở ( PH1)

- 14h5’: Trực báo quý III


- Đ/c Hiếu

- CCBVMT


- LĐ sở, LĐ các đ/v, KTT

3

03/10


- S: Khảo sát thực tế phục vụ TĐ KH BVMT

- Dự hội thảo hợp tác ứng phó với BĐKH tại Lào( từ 03/10-05/10/2017) 

- Rà soát tình hình khắc phục KL TTr ( 2 ngày)

- Đoàn KS

- Đ/c Khoa, CCB-HĐ, VP

- TTr, CCBVMT

4

04/10


- 8h: Hội ý chi ủy VP sở ( PH2)

- 14h: Họp chi bộ VP sở ( PH1)

- Thu phí nước thải 9 cơ sở tại Gio Linh, H.Lăng

- Tham dự HT lồng ghép DV hệ sinh thái tại Đà Nẵng

- Tham gia đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại H.Lăng- CCBVMT

- CCBVMT


- Đ/c Vân, P.QLĐĐ, CCBVMT

5

05/10


- S: Làm việc với Phòng TN&MT Cam Lộ - P.ĐĐBĐ

6

06/10


- S: Hội thảo tham vấn kết quả đánh giá TĐ của sự cố MT đến SK của 16 xã/TT vùng biển tỉnh QT

- C: Họp TĐ quy mô đất của HTX ( PH1)

- C: Làm việc với Quỹ phòng tránh thiên tai

- CCBVMT, P.QLĐĐ


- Đ/c Vân, P.QLĐĐ

- CCBVMT
   


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ