Lịch công tác tuần từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                        
                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày ngày 03/10/2017 đến 13/10/2017

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

2

09/10


- 8h: Dự họp báo của UB tỉnh tại Trung tâm HN


- 9h30’: Thảo luận DT chi TX với Sở TC

- Làm việc với Quỹ BVMT tại Hà Nội

- Đ/c Khoa, P.QLĐĐ, CCBVMT

- Đ/c Khoa, đ/c Nga

- Đ/c Dũng

3

10/10

- S: Làm việc về DA’ XD CSDL môi trường 

- C: Giao đất thực địa cho Giáo xứ Mỹ Lộc và NPĐ An Dạ

- C: Thảo luận dự toán chi SNMT tại Sở TC


- Làm việc về DA’ GEF tại Hà Nội

- CCMT, TTCNTT

- P.QLĐĐ


- Đ/c Khoa, đ/c Nga, đ/c Tuấn, CCBVMT

- DA’ GEF

4

11/10

- 8h: Làm việc với VCCI Đà Nẵng ( PH1)


- S: Dự công bố QĐ phân khu khu KT Đông Nam

- C: Thẩm định ĐTM Nhà máy SX thép ( PH1)

- Làm việc với khu bảo tồn Đakrông , H.Hóa về DA’ GEF ( Thứ 4 và thứ 6)

- C: Dự làm việc với UBND huyện Đakrông

- Đ/c Khoa, VP, P.QLĐĐ, P.KS&N, CCBVMT

- P.QLĐĐ

- HĐTĐ

- DA’ GEF


- Giám đốc, P. QLĐĐ, CCBVMT

5

12/10

- S: Dự HN triển khai QĐ 45/2016/QĐ-TTg về g/q TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
- 8h: Thẩm định bộ đơn giá cắm mốc GPMB(PH1)

- S: Tham gia đoàn KT của UBND tỉnh khu ĐT Bắc Thành Cổ
- S: Kiểm tra môi trường tại CTy Việt Trung
- Họp thu hồi đất của DN tại Hải Lăng
- C: Kiểm tra tình hình SD đất của TT Đăng kiểm CG Thủy bộ QT
- Đ/c Khoa, VP, đ/c Lập

- Đ/c Hiếu, P.ĐĐBĐ, TP mời 
- Đ/c Vân, P. QLĐĐ

- CCBVMT
- P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ

6

13/10

- Dự phiên họp thường kỳ tháng 9 UBND tỉnh

- S: Làm việc với UBND xã Cam An về đo đạc cấp giấy

- Khảo sát thực tế phục vụ công tác XNHT Nhà máy chế biến TBS An Thái

- C: Dự tọa đàm ngày Doanh nhân

- Tham gia HN do Tổng cục Biển, HĐ t/c tại Quảng Bình

- Dự HT của Tổng cục QL ĐĐ tại Nha trang


- Giám đốc

- Đ/c Hiếu, P.ĐĐBĐ


- CCBVMT


- Đ/c Hiếu

- Đ/c Khoa, CCB-HĐ


- P.QLĐĐ


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ