Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến 23/11/2018

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 19/11/2018 đến 23/11/2018  

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


19/11


- Làm việc với Đoàn Thanh tra CP ( 3 ngày)

- C: Họp tại UB tỉnh về DA’ của CTy Daewon
- C: Khảo sát các điểm XD cửa hàng xăng dầu
- Giám sát kiểm tra SP đo đạc bản đồ ( cả tuần)

- LĐ sở, TTr, P.QLĐĐ
CCMT, TTQĐ, TTQT
- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- P. ĐĐBĐ


3


20/11

- 8h: Làm việc với Đoàn CT 1138 ( cả ngày PH1)

- S: Làm việc với UB xã Vĩnh Giang tham vấn ĐTM
- Giải quyết đơn ông Nguyễn Lực
- C: Nghiệm thu đo đạc TT Hồ Xá
- C: Dự làm việc tại Huyện ủy Hướng Hóa- LĐ, Đảng ủy, P.QLĐĐ, cá nhân được mời
- HĐTĐ
- TTr, P.QLĐĐ
- HĐTĐ sở
- LĐ sở, LĐ P.QLĐĐ

4

21/11

- Làm việc với Bộ KH&ĐT về DA’ Trường Sơn Xanh tại HN
- S: Họp tại Ban QLKKT về Nhà máy SX cấu kiện bê tông
- S: Khảo sát thực hiện ĐA BVMT Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh
- S: Tập huấn Nông thôn mới
- S: Khảo sát khu vực nạo vét luồng vào Nhá máy đóng tàu Cửa Việt
- S: Tham gia với Tòa án tỉnh g/q tranh chấp ĐĐ


- Đ/c Khoa, DA’ BCC

- P.QLĐĐ

- Đ/c Nam, CCBVMT

- CCBVMT
- HĐTĐ

- TTr, P.QLĐĐ

5

22/11

- 8h: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16
- Hội nghị công tác TĐKT Bộ TN&MT tại Hà Tĩnh
- Tham gia Hội thẩm tại Tòa án ND tỉnh ( 3 ngày)


- GĐ
- LĐ sở, VP
- Đ/c Phi Anh6

23/11

- Làm việc với CTy CP Khoáng sản QT
- 8h: Thảo luận đề án sát nhập 2 đ/v SN ( PH2)

- Học Nghị quyết TW8 tại Tỉnh ủy

- TTr, KS
- Tổ GV; LĐ: VPĐK, TTTT
- GĐ                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ