Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến 30/11/2018

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018  

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


26/11


- Tiếp công dân định kỳ

- Làm việc với Thanh tra CP ( cả tuần)
- S: Giải quyết đề xuất của UB TP Đ.Hà liên quan đến k/n của bà Hồng, bà Vân- Phường Đông Giang
- S: Họp g/q kiến nghị của UB TP Đông Hà ( PH1)
- 16h: Công bố QĐ bổ nhiệm phó GĐ sở ( HT)

- Dự HT về thu hồi đất, BT TĐC của Tổng cục QLĐĐ tại Đà Nẵng


- S: Đ/c Nam; TTr
- C: Đ/c Hiếu; TTr
- Theo lịch của Đoàn TT
- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

- Đ/c Hiếu; P.QLĐĐ
- LĐ sở; Trưởng, phó các đ/v; đoàn thể
- P.QLĐĐ, TTPTQĐ


3


27/11

- 7h: Hội ý Lãnh đạo sở ( PH1)
- 8h: Dự HN trực tuyến về NN, NT, ND
- S: Đối thoại đơn ông Phạm Văn Dũng
- S: Kiểm tra chấp hành PL TN&MT CTy Tân Triều
- S: Họp TĐ PÁ sử dụng đất CTy đường 9 ( PH1)
- S: Khảo sát điện gió tại Tân Thành
- 14h: Họp Đảng ủy ( PH1)
- 15h30’: Trực báo tháng 11
- Thẩm định phí BVMT đối với nước thải- LĐ sở, VP
- CCBVMT
- TTr
- TTr, CCBVMT
- Đ/c Hiếu; P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- LĐ sở, Trưởng các đ/v, PVP
- CCBVMT

4

28/11

- S: Nghiệm thu SP đo đạc Gio Hải, G.Thành ( PH1)
- S: Họp bố trí trụ sở của Chi cục thuế Cam Lộ
- S: Họp về bổ sung QH điện gió H. Phùng tại Sở CT
- C: Họp về bổ sung QH điện gió H.Linh tại Sở CT
- C: Hội nghị kiểm điểm theo KH 104-KH/TU( PH1)

- Tập huấn quy trình vận hành đường dây nóng về MT cho cấp xã


- HĐTĐ, tư vấn
- P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- LĐ sở, Đảng ủy, P.QLĐĐ, cá nhân
- CCBVMT

5

29/11

- Làm việc với Bộ TN&MT về bàn giao SP DA’ BCC tại Đà Nẵng ( 2 ngày)
- Tập huấn về BVMT chuyển giao công nghệ xử lý nước thải
- Tập huấn quy trình VHĐDN về MT cho cấp tỉnh, huyện


- Đ/c Khoa, DA’ BCC

- CCBVMT

- CCBVMT

6

30/11

- S: G/q mở rộng Trường MN Hướng Dương- TP Đông Hà
- S: Họp TĐ giá khởi điểm ( PH1)
- S: Hội thảo triển khai thực hiện Bộ chỉ số BVMT
- S: Dự hội thi “ Phụ nữ với công tác BVMT”
- S: Dự lễ KT Trung tâm hoạt động CĐ
- Kiểm tra công trình DA’ BCC
- 14h: Họp chi bộ VP sở ( PH1)
- C: Tham dự HN giao ban Doanh nghiệp năm 2018


- Đ/c Khoa, P.QLĐĐ

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ
- CCBVMT
- CCBVMT
- TT QT TN&MT
- DA’ BCC

- Đ/c Nam, CCMT, P.QLĐĐ                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ