Lịch công tác tuần từ ngày 10/12 đến 14/12/2018

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018  

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


10/12


- C: họp bàn thủ tục đầu tư Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim tại Sở Công thương

- Tiếp tục làm việc với Đoàn kiểm toán về đất đai (cả tuần)


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ


3


11/12

- Kiểm tra hoạt động khai thác và xuất khẩu cát trắng
tại Vĩnh Linh và Hải Lăng (cả ngày)
- Làm việc với Thanh tra Chính phủ tại các đơn vị

- C: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Cty điện lực Quốc tế Thái Lan


- GĐ Sở, P.KS

- CC BVMT, TTPTQĐ

- Lãnh đạo Sở, P.QLĐĐ, CCBVMT

4

12/12

- S: Họp giải quyết kiến nghị cấp giấy CN cho hộ ông Viện
- S: Họp bàn giải quyết kiến nghị của công ty Cổ phần Khoáng sản Lào Cai Quảng Trị.
- C: Họp thẩm định dự thảo Bảng giá đất điều chỉnh
- C: Hội ý giải quyết các đề xuất của VPĐKĐĐ (HT)


- Làm việc với Thanh tra Chính phủ (3 ngày, PH2)- Đ/c Hiếu, TTr, P.QLĐĐ

- GĐ Sở, P.KS, P.QLĐĐ

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ, P.ĐĐBĐ, TTra, VP, VPĐK.
- LĐ Sở, TTr, CCBMT, TTPTQĐ, P.QLĐĐ.


5

13/12

- Dự HN của Bộ TN & MT về khó khăn vướng mắc của VPĐKĐĐ và TTPTQĐ tại TP HCM (3 ngày)- LĐ Sở, VPĐK, TTPTQĐ


6

14/12

- C: Tổng kết công tác TĐKT Cụm Bắc Trung Bộ (HT)  

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các đơn vị, đoàn thể, VP.


Ghi chú: Các đơn vị chủ động đánh giá, phân loại CCVC năm 2018 theo CV 3092/STNMT-VP.  


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ