Lịch công tác tuần từ ngày 28/1 đến 1/2/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 28/1/2019 đến 01/2/2019

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


28/1


- Đi công tác Hà Nội
- C: Kiểm tra công tác TK đất đai TX Q.Trị, Hải Lăng
- C: Kiểm tra tình hình SD đất DNTN Xuân Hoa
- C: Đối thoại đơn KN của ông Đỗ Linh

- Đ/c Hoàng
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
- TTr, P.QLĐĐ
- LĐ sở, Tổ xác minh3


29/1

- Kiểm tra công tác TK đất đai huyện Đakrông, Hướng Hóa ( cả ngày)
- C: Thẩm định KHSD đất 2019 huyện T.Phong
- C: Thu hồi đất tại thực địa CTy TNHH MTV Cảng Cửa Việt
- Công bố xác minh đơn KN của bà Lê Thị Sa và Nguyễn Thị Đoan Hương

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ

- Tổ xác minh

4

30/1

- C: Họp chi bộ VP sở 

5

31/1

- Làm chuyên môn 
6

01/2

- C: Tổng vệ sinh cơ quan
- Gặp mặt cơ quan cuối năm
* Từ 04/2 ( 30 âm lịch) đến 07/2 ( mồng 3 ÂL) trực Tết theo lịch phân công


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ