Lịch công tác tuần từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 27/5/2019 đến 31/5
/2019

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


27/5


- Tiếp công dân định kỳ (cả ngày)

- Duyệt Quyết toán tại CCMT, CCBĐ

- 8g: Công bố các QĐ sáp nhập và nhân sự Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai (HT tầng 4)-S: Dự HN triển khai phương án trồng rừng thay thế

- 13g30’: Hội ý Lãnh đạo Sở
- 14g00’: Họp Đảng ủy- 15g30’: Trực báo tháng 5


-15h. Họp giải quyết đề nghị của CT ôtô 6 (PH2)


-S: Đ/c Hoàng, TTr;
- C: Đ/c Nam, TTr
- GĐ, VP, STC

- LĐ Sở, VPS; đại diện BCH Công đoàn CS, Đoàn CS; CB chủ chốt VPĐK; CBVC TTCNTT

-P.QLĐĐ

- LĐ sở, VP,
- ĐUV, đ/c Dũng (TTQT), đ/c Dũng (CCMT)


- Lãnh đạo Sở, Trưởng các ĐV, PVP, KTT

-Đ/c Hoàng; P.QLĐĐ


3


28/5

- S: Họp bàn về sửa chữa trụ sở- Kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất đất theo CT 01(Cả tuần)
- C: Thẩm định ĐTM Nhà máy điện gió (PH1)

- Lđ Sở, VP, KTT sở, TTQĐ, BQLDAXDDDCN, ĐVTV

- TTra sở

- HĐTĐ

4

29/5

- S: Khảo sát thực địa phục vụ TĐ ĐTM
- C: Thẩm định đề cương và dự toán Bộ Chỉ thị Môi trường
- S: Họp giải quyết vướng mắc của CTTNHH Tâm Thơ (PH1)
- C: Làm việc với sở TC, sở KHĐT về đối ứng của DA BCC
- C: Họp Chi bộ và diễn đàn Chi bộ


- HĐTĐ
-LĐ sở, VP, CCMT,TTQT

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

-GĐ, Vp sở, DA BCC

- TP mời, Đảng viên

5

30/5

- Duyệt Quyết toán tại VPĐK
- S: Thẩm định ĐTM đường giao thông Gio Linh
- Rà soát, kiểm tra nội dung đơn KN ông Phan Tiến Tân

- GĐ, VP, STC
-HĐTĐ
- TTr, P.QLĐĐ6

31/5

- Duyệt Quyết toán tại TTQT
- TC Lễ phát động XD mô hình “Chống rác thải nhựa”
-S: Khảo sát bổ sung QH điện gió tại Hướng Hóa


- GĐ, VP, STC
- CCMT
- Đ/c Hoàng. P.QLĐĐ                                                                          QT-06/M.08    

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ