Lịch công tác tuần từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 10/6/2019 đến 14/6
/2019

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


10/6


- S: Khảo sát thực địa xác nhận KBM nạo vét sông Bến Hải
- C: Họp thẩm định PA BT, hỗ trợ, GPMB công trình: Trường Mầm non Triệu Giang và CSHT KĐT đường Võ Thị Sáu- Hải Lăng (PH1)
- C: Dự kỷ niệm 45 năm lực lượng Kiểm lâm
- C: Giao đất thực địa cho Công ty Thiện Nhân Văn và CTy Quang Minh tại Vĩnh Linh- HĐTĐ

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ


- Đ/c Hoàng
- P.QLĐĐ


3


11/6

- S: Họp thẩm định hỗ trợ, GPMB đường dây 220KV (PH1)
- S: Làm việc với CTy lâm nghiệp Bến Hải
- S: Làm việc với Cty TNHH Thống Nhất về dự án khai thác titan
- Kiểm tra công tác BVMT trang tại nuôi lợi ( cả ngày)
- C: Thẩm định ĐTM ( PH2)

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
- Đ/c Khoa, TTr, CCMT, P.KS&N, P.QLĐĐ
- CCMT

- HĐTĐ

4

12/6

- S: Làm việc với 2 huyện ( Đakrông- H.Hóa) về cấp giấy CNQSD đất DÁ BCC tại Đakrông
- S: Làm việc với CTy Cảng Cửa Việt
- S: Kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành pháp luật của Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị
- Khảo sát thực địa ĐTM ( cả ngày)


- GĐ sở, VP DÁ BCC, P.ĐĐ-VT
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
- TTr, P.KS&N, CCMT, P.QLĐĐ
- HĐTĐ

5

13/6

- S: Họp về rà soát đất tôn giáo tại Triệu Phong

- C: Thẩm định ĐTM ( PH1)

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ, TTKT
- HĐTĐ

6

14/6

- C: Họp giải quyết đề nghị bán tài sản gắn liền với đất thuê của CTy TNHH Trường An (PH1)
- C: Thẩm định ĐTM ( PH2)
- C: Dự triển khai KH khắc phục hậu quả Bom mìn tỉnh QT


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- HĐTĐ
- VP sở                                                                          QT-06/M.08    

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ