Lịch công tác tuần từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 24/6/2019 đến 28/6
/2019

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


24/6


- Tham gia Đoàn KT về khoáng sản của Cục KSHĐ KS Miền Trung
- S: Làm việc với UBND huyện Cam Lộ về xây dựng bảng giá đất
- 10g00’: Lấy phiếu TN bổ nhiệm CB (PH1)- C: Dự Hội nghị quán triệt các nội dung HN TW10 khóa XII và một số VB của BCT, BBT
- C: Họp giải quyết đề nghị của Cty TNHH XD 384 (PH1)
- Làm việc với BQL DA TW về chính sách an toàn của DA tại 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá (2 ngày)- P.KS-N, TTr

- P.QLĐĐ

- Lđ sở; Lđ P.ĐĐBĐ-VT, P.QLĐĐ, KS-N, TTr; Trưởng, Phó Đoàn thể VPS; CBCC VPS
- GĐ sở

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- VP DABCC


3


25/6

- Tiếp công dân định kỳ

- S: Khảo sát thực địa ĐTM thuỷ lợi Ba Hồ - Bản Chùa
- S: Họp ở Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh
- C: Họp Chi bộ Văn phòng Sở
- C: Hội ý chuẩn bị Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" năm 2019 (PH2)
- C: Giao đất thực địa cho Công ty TNHH MTV TV Nông lâm Quảng Trị
- Công bố, xác minh đơn bà Phạm Thị Thành, ông Lê Hữu Đạc (4 ngày)
- Tham gia Đoàn GS qũy đất 5% của UBMTTQVN tỉnh tại các xã: Triệu Hòa, Hải Thái, Vĩnh Thái (1,5 ngày)
- Bàn giao mặt bằng công trình tại xã Húc Nghì


- S: Đ/c Hiếu, TTr
C: Đ/c Nam, TTr
- HĐTĐ
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
- Đảng viên VP sở
- Đ/c Nam, CCMT


- P.QLĐĐ

- TTr

- P.QLĐĐ


- VPDABCC, TTPTQĐ

4

26/6

- 7g30: Hội ý Lãnh đạo Sở
- 8g30: Họp Đảng ủy


- S: Khảo sát thực địa ĐTM Bê tông Mỹ Thuỷ
- Tập huấn nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh xăng dầu (3 ngày)
- C: Tập huấn ƯD phần mềm 1 cửa điện tử và DVC trực tuyến (HT tầng 4, CCVC mang theo laptop)


- C: Họp giải quyết đề nghị của Cty CP ĐT Sài Gòn (PH1)
- C: Giao đất thực địa cho NPĐ Nhất Hòa, xã Gio Hòa
- C: Họp tại Bộ CHQS tỉnh về diễn tập

- Lđ sở, VP
- Các đ/c trong ĐU, đ/c Dũng (TTQT), đ/c Dũng (CCMT)
- HĐTĐ
- Đ/c Nam, CCMT

- Lđ sở; Lđ, CCVC có tham gia giải quyết TTHC của các đơn vị thuộc sở; PT CNTT VPS
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- P.QLĐĐ
- VPS

5

27/6

- Kiểm tra DA trồng rừng ngập mặn (cả ngày)
- S: Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ- C: Thẩm đinh ĐTM Thuỷ lợi Ba hồ - Bản chùa (PH 1)
- C: Họp giải quyết đề nghị của Cty CP TM tổng hợp Trường Thịnh (PH2)
- C: Họp thẩm định QH KĐT sinh thái Nam Đông Hà

- Đ/c Nam, CCBĐ
- Đ/c Hiếu, TTr,P.QLĐĐ, P.ĐĐBĐ&VT, TTKT, VP ĐKĐĐ tỉnh, các CN VPĐKĐĐ

- HĐTĐ

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- P.QLĐĐ


6

28/6

- S: Làm việc với Ban quản lý KBT thiên nhiên Đakrông về nhân sự DA GEF
- S: Dự Giải đua thuyền truyền thống vô địch QG 2019
tại TX Quảng Trị- VP DA BCC-GEF

- VP sở
                                                                          QT-06/M.08    

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ