Lịch công tác tuần từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 09/9/2019 đến 13/9
/2019

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


09/9


- 7g15’: Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 9

- 8g00’: Hội ý về phương án sắp xếp lại các phòng CM, CC

-S: Bàn giao công trình đã hoàn thành xử lý tại Nông trường Tân Lâm

-C: Họp thẩm định phương án BT-GPMB công trình Nhà máy SX cấu kiện bê tông Mỹ Thủy (PH1)

- C: Bàn giao đất thực địa cho Cty CP năng lượng Quảng Trị

- Tham gia lên lớp Tập huấn cho cán bộ địa chính cấp xã (2 ngày)
- Các đơn vị


- Lãnh đạo Sở, CVP


- CCMT

 

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

 

- P.QLĐĐ

 

- CCMT3


10/9

- S: Làm việc với Sở Xây dựng về TTHC (PH1)

- S: Họp giải quyết đề nghị của UBND huyện Triệu Phong (PH2)

- S: Tham gia thẩm định tại chỗ với TAND tỉnh

- C: Họp bàn về sửa chữa trụ sở

- C: Xem xét, xử lý vi phạm hành chính

- Kiểm tra sau thẩm định ĐTM tại huyện Đakrông và TP.Đông Hà (cả ngày)- GĐ sở, VP, TP mời

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

 

- P.QLĐĐ

- GĐ sở, VP, TP mời

- TTr, P.KS-N

- Đ/c Nam, CCMT

4

11/9

- S: Thẩm định đề cương các nhiệm vụ về môi trường (PH1)

- S: Làm việc với TAND tỉnh rà soát quy chế phối hợp (PH2)

- S: Tham gia hiến máu tình nguyện

- C: Bàn giao khu vực thăm dò quặng titan tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh

- C: Họp giải quyết vướng mắc trong thẩm định báo cáo ĐTM dự án Thuỷ điện Đakrông 5 (PH1)


- Lđ sở, VP, KTT, CCMT, TTQT

- Đ/c Hoàng, TTr, VPĐK, P.QLĐĐ, P.ĐĐBĐ,  TTKT

- Theo danh sách

- GĐ sở, P.ĐĐBĐ,P.KS-N

 

- Đ/c Nam, P.QLĐĐ, CCMT, P.KS-N, TP mời


5

12/9

- Kiểm tra sau thẩm định ĐTM tại huyện Gio Linh

- Thẩm định thực tế xã NTM kiểu mẫu xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim

- C: Bàn giao đất thực địa cho 02 Cty

Thẩm định thực tế xã NTM kiểu mẫu xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim.

- Làm việc với Đoàn công tác ADB về rà soát, đánh giá tổng kết DA tại 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá (3 ngày)

- C: Bàn giao đất thực địa cho 02 Cty

- CCMT

- CCMT

 

- VP DA BCC

 

 

- P.QLĐĐ

6

13/9

- Dự Hội nghị tại Đà Nẵng về NĐ xử phạt VPHC lĩnh vực TN nước và khoáng sản

- Thẩm định thực tế xã NTM kiểu mẫu xã Cam Chính, Cam Lộ

- S: Hội ý dự toán kiểm kê đất đai (PH1)

- C: Họp giải quyết vướng mắc trong thẩm định báo cáo ĐTM các dự án chế biến gỗ (PH1)

- C: Thẩm định huyện NTM tại Cam Lộ

- C: Họp giải quyết đơn bà Đào (PH2)

- Bàn giao quản lý hệ thống XLNT tại xã Triệu Sơn

- GĐ sở, P.KS-N, TTr

 

- CCMT

 

- Đ/c Hoàng, KTT, P.QLĐĐ, P.ĐĐBĐ, VPĐK

- Đ/c Nam, CCMT, TTQT

 

- Đ/c Nam

-Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ, VPĐK

- CCMT


                                                                          QT-06/M.08 

                                                                     GIÁM ĐỐC SỞ