Lịch công tác tuần từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 07/10/2019 đến 11/10
/2019

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


07/10


- 7g15’: Chào cờ, sinh hoạt tư tưởng tháng 10/2019

- S: Họp thẩm định giá đất cụ thể tại Sở Tài chính

- C: Tham gia với Đoàn Đại biểu QH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hải Phú, Hải Lăng

- C: Họp về thu hồi đất Sư đoàn 968 (PH1)

- 15g30’: Kiểm tra tình hình sử dụng đất tổ chức

- Dự thẩm định ĐTM tại Hà Nội

- Thanh tra chấp hành pháp luật TNMT tại huyện Triệu Phong (02 ngày)

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ (02 ngày)- Các ĐV


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

- Đ/c Hiếu

 


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- Đ/c Hoàng, TTr, QLĐĐ

- Đ/c Nam

- Đoàn Thanh tra

 


- VP


3


08/10

- S: Khảo sát thực địa DA Nạo vét hồ Triệu Thượng

- S: Tham gia Đoàn KT của Tỉnh ủy tại Cam Lộ

- 15g: Họp về xử lý nạo vét cát san lấp mặt bằng tại UBND tỉnh

- C: Làm việc với Đoàn GS của Ban Tổ chức TU (PH1)

- C: Họp chuyển mục đích SD đất BQLR phòng hộ Thạch Hãn (PH1)


- Đ/c Nam, HĐTĐ

- Đ/c Hoàng


- Lđ sở, P.KS-N

 

- Lđ sở, Đảng ủy


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ


4

09/10

- S: Họp giải quyết đề nghị của Cty TNHH Trúc Minh Lâm (PH1)

- 9g30’: Họp giải quyết đề nghị của Cty TNHH Trường Phúc (PH1)


- 15g: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Lãnh đạo Sở (PH1)

- C: Thẩm định BC kết quả thăm dò khoáng sản mỏ cát, sỏi lòng sông Bến Hải (PH1)

- 15g: Dự công bố QĐ thanh tra tại

UBND tỉnh

- C: Tham gia thẩm định tại chỗ với TAND tỉnh tại P5, Đông Hà

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- Lđ sở


- GĐ sở, P.KS-N

 


- Đ/c Hoàng, KTT

- P.QLĐĐ

 

- VPĐK


5

10/10

S: Họp giải quyết kiến nghị của TTPTQĐ tỉnh về hỗ trợ lăng mộ (PH1)

- S: Hội nghị tổng kết CTMTQG xây dựng NTM tại KS. Mường Thanh

- S: Họp tại Sở Công thương về bổ sung QH dự án điện mặt trời

- C:Thẩm định ĐTM Nạo vét hồ Triệu Thượng (PH 1)

C: Bàn giao đất thực địa 03 đơn vị tại Triệu Phong, Hải Lăng

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

 

- Đ/c Nam, CCMT- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ


- HĐTĐ


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- TTQT
6

11/10

- Dự HN ứng dụng CNTT ngành TN&MT tại Đà Nẵng

- Dự Hội thảo vận hành và đánh giá chất lượng hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục tại Hà Nội

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ- GĐ sở, VPS, VPĐK

- CCMT

 

 

- TTKT
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ