Lịch công tác tuần từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 14/10/2019 đến 18/10
/2019

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


14/10


- 7g30’: Dự Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận”

- S: Kiểm tra cơ sở nhà đất trụ sở cũ các phòng ban thuộc TP Đông Hà

- C: Dự Hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ (01 ngày)

- Đi bồi dưỡng ngắn hạn tại CH Phần Lan (đến 25/10)

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính (PH2)

- Thanh tra chấp hành PL TN&MT huyện Triệu Phong

- Hội nghị toàn quốc về tổ chức tôn giáo tham gia BVMT tại Huế (02 ngày)- GĐ sở


- P.QLĐĐ

 

- Đ/c Hoàng


- TTPTQĐ


- Đ/c Nam


- KTT, các ĐV


- Đoàn Thanh tra


- CCMT


3


15/10

- S: Dự khởi công Nhà máy cấp nước KKT Đông Nam

- S: Dự Hội nghị tại Ngân hàng Nhà nước

- S: Tham gia thẩm định tại chỗ tranh chấp đất đai với TAND tỉnh tại huyện Hướng Hóa.

- S: Tham gia thẩm định tại chỗ tranh chấp đất đai với TAND tỉnh tại TX Quảng Trị (vụ Ô.Dũng, Ô.Hiệu).

- S: Kiểm tra cơ sở nhà đất Cục dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên tại xã Hải Phú

- C: Giao đất thực địa cho Cty SHT, Phú quý

- Tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tại Cam Lộ

- Xem xét thẩm định tại chỗ vụ án tranh chấp đất đai tại Vĩnh Linh

- Kiểm tra chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường (hết tuần)


- Đ/c Hiếu


- VP sở


- P.QLĐĐ

 


- VPĐKĐĐ

 


- P.QLĐĐ

 


- P.QLĐĐ


- Đ/c Hoàng


- P.ĐĐBĐ-VT

 

- Đoàn Kiểm tra4

16/10

- S: Họp giải quyết giao đất cho BQL KKT (PH1)

- S: Tập huấn BVMT của mặt trận tỉnh tại Gio Linh

- S:Khảo sát thực địa ĐTM mỏ đất Hải Trường

- Họp giải quyết địa giới HC giữa tỉnh Thừa thiên Huế với Quảng trị tại UBND huyện hải Lăng- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- CCMT


- HĐTĐ


- P.ĐĐBĐ-VT


5

17/10

- Dự kỳ họp thứ XI HĐND tỉnh khóa VII

- S: Kiểm tra quản lý CTNH bệnh viện tại Triệu Hải

- C: kiểm tra cơ sở nhà đất VP Báo nhân dân tại Q.Trị

- Tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tại Cam Lộ

- Kiểm tra CCHC Phòng QLĐĐ, Trung tâm Quan trắc


- GĐ sở


- CCMT


- P.QLĐĐ


- Đ/c Hoàng


- Đoàn Kiểm tra


6

18/10

- S: Dự Đại hội Dân tộc thiểu số

- S: Họp giải quyết khiếu nại vụ bà Hồ Thị Xuân và ông Nguyễn Phúc Luận

 


- C: Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ (PH1)

 

 

- C: Họp giải quyết vướng mắc sau khi kết thúc DA cấp giấy tại Cam Lộ  (PH2)

- Kiểm tra CCHC tại VPĐK, TTPTQĐ
- Đ/c Hiếu

- Đ/c Hoàng, TTr, P.QLĐĐ, VPĐK tỉnh, CN VPĐK ĐH

- Lđ sở, VP, Trưởng các ĐV: VPĐK, TTQĐ, TTKT, TTQT, TTr

- Đ/c Hiếu, P.ĐĐBĐ-VT

 

- Đoàn Kiểm tra                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ