Lịch công tác tuần từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 21/10/2019 đến 25/10
/2019

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


21/10


- Kiểm tra chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường (cả tuần)

- C: Họp giải quyết đề nghị của Trung tâm PTQĐ tỉnh về điều chỉnh thu hồi đất Công viên Đông Hà

- Làm việc với huyện Hướng Hoá về thu hồi quỹ CDF các xã (02 ngày)

- C: Công bố quyết định bổ nhiệm CB


- Đoàn kiểm tra

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- Dự án BCC-GEF

 

- LĐ Sở, VP


3


07/5

- Kiểm tra công tác CCHC năm 2019 thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong (cả ngày).

- C: Làm việc với Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh

- C: Kiểm tra CCHC tại VPĐK.

- Tiếp dân tại Sở- P.QLĐĐ

 


- Giám đốc, VPĐK


- Theo đoàn KT

- Lãnh đạo Sở, TTr4

08/5

- Kiểm tra công tác CCHC năm 2019 huyện Gio Linh, huyện Vĩnh Linh (cả ngày).

- S: Họp bàn giải quyết kiến nghị của Công ty CP KS Lào Cai Quảng Trị về diện tích của dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1

- C: Dự Hội nghị Tỉnh ủy


- P.QLĐĐ

 


- Giám đốc; P KS&N; P.QLĐĐ- GĐ Sở

5

09/5

- Kiểm tra công tác CCHC năm 2019 huyện Hướng Hóa (cả ngày).

- S: Họp giải quyết  CMĐ đất Công ty cao su

- C: Họp xem xét giao đất xây dựng hệ thống quan trắc 4 tỉnh Miền Trung.

- Đi công tác tại Quảng Nam, Đà Nẵng (02 ngày)

- S: Kiểm tra phục vụ thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu số 15 tại Hướng Hoá.

- Làm việc với Ban TW về dự án BCC-GEF tại xã Tà Long (02 ngày)- P.QLĐĐ

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- P.QLĐĐ


- CCBVMT

 


- Dự án BCC-GEF6

10/5

- Tiếp công dân định kỳ

 


- S: Họp BCH Đảng bộ Khối CQ và

DN

- S: Khảo sát thực địa phục vụ thẩm định ĐTM Dự án Cụm CN Cam Hiếu.

- S: Tham gia Đoàn KT BTV TU tại Cam Lộ

- C: Họp giải quyết vướng mắc thi hành Luật ĐĐ
- S: Đ/c Hoàng, T. tra

- C: Thanh tra

- GĐ Sở


- CCBVMT

 


- Đ/c Hoàng


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ, VPĐK
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ