Lịch công tác tuần từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020  

THỨ 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


24/02- 7g30’: Hội ý Ban Thường vụ Đảng ủy

- 8g00’: Họp BCH Đảng bộ

- Tiếp dân tại Sở

- C: Họp xác định nghĩa vụ tài chính thuê đất của các ĐV sự nghiệp (PH1)


- BTV


- ĐUV

- Lđ Sở, TTr

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
3


25/02

- S: Dự Đại hội Chi bộ tại Hải Lăng

- S: Tham gia Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh

- Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020

 


-S: Tham gia với BQL KKT tỉnh kiểm tra chấp hành pháp luật của Công ty CP kính cường lực Quảng Trị

- S: Làm việc với huyện Đakrông về Cụm xử lý chất thải rắn ở Tà Rụt

- C: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh

- C: Thẩm định KHSD đất huyện Hướng Hóa (PH1)

- Kiểm tra bảo hành công trình Dự án BCC tại xã Ba Nang, huyện Đakrông

- GĐ Sở

- Đ/c Hiếu, TTPTQĐ

- S: Đ/c Hoàng, TTr

  C: Đ/c Nam, TTr

- TTr

 - CCMT

 

- GĐ sở


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- Dự án BCC, TTPTQĐ, TP mời4

26/02

- S: Bàn giao khu vực khai thác mỏ đá tại Đakrông

 

- S: Tham gia thẩm định tại chỗ với TAND tỉnh tại Gio Linh.

- S: Họp thẩm định dự án xây dựng, nâng cấp CSDV hậu cần nghề cá tại Sở Nông nghiệp.

- C: Họp giải quyết vướng mắc giữa CtyCP MDF và Cty My Anh tại Hướng Hóa


- GĐ Sở, P.KS-N, P.ĐĐBĐ-VT


- P.QLĐĐ


- P.QLĐĐ

 


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

5

27/02

- S: Thăm PKSKCB nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

- C: Dự họp tại Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh

- C: Họp Chi bộ Văn phòng Sở

- Lđ Sở, VP

 

- GĐ sở


- ĐV


6

28/02

- S: Kiểm tra thực địa xả thải tại Hải Lăng, TXQT

- S: Họp thẩm định KHSD đất huyện Cam Lộ (PH1)

- C: Họp tại Sở Y tế về phương án đấu giá trụ sở

- GĐ sở, P.KS&N, CCMT

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ