Lịch công tác tuần từ ngày 02/03/2020 đến 06/03/2020

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 02/03/2020 đến 06/03/2020  

THỨ 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


02/03- 7g15’: Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 3/2020

- 9g: Họp giải quyết cấp Giấy CNQSD đất của bà Hồ Thị Xuân

 


- C: Kiểm tra thực địa cho 02 đơn vị thuê đất tại huyện Hải Lăng- Các Đơn vị


- Đ/c Hoàng, TTr, P.QLĐĐ, VPĐK;CNVPĐK Đông Hà

- P.QLĐĐ3


03/03

- Tiếp công dân theo lịch của Bí thư Tỉnh ủy

- S: Kiểm tra thực địa để xem xét hỗ trợ đường dây 220KV Đông Hà-Huế đoạn qua TX Quảng Trị

- C: Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2020-2025 (PH1)

- C: Họp giải quyết đề nghị của UBND TX Quảng Trị về CMĐ đất xây dựng Cụm CN (PH2)


- GĐ sở, TTr


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

 

- Đảng ủy, trưởng các đơn vị và đoàn thể, PCVP

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ


4

04/03

- S: Họp cấp phép khai thác mỏ đá Hướng Hiệp, mỏ đá vôi Khối D; mỏ cát, sỏi Triệu Nguyên (PH1)

- S: Họp thẩm định KHSD đất TX Quảng Trị (PH2)

- C: Bàn giao khu vực thăm dò mỏ than bùn tại huyện Hải Lăng


- GĐ sở, P.KS&N

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- GĐ sở, P.KS&N,

P.ĐĐBĐ-VT


5

05/03

- S: Khảo sát thực địa ĐTM “Khai thác cát sỏi lòng sông Bến Hải tại xã Vĩnh Hà, Linh Thượng”

- 13g30’: Đại hội điểm - Chi bộ CQVPĐK ĐĐ tỉnh (HT tầng 3 – KS MêKông)- Đ/c Nam, HĐTĐ

 

- TP mời6

06/03

- S: Họp giải quyết đề nghị của BCHQS tỉnh tại xã Hải AnS: Dự HN lấy ý kiến tham gia báo cáo chính trị ĐH Đảng bộ huyện Hải Lăng tỉnh tại xã Hải An

- S: Dự HN lấy ý kiến tham gia báo cáo chính trị ĐH Đảng bộ huyện Hải Lăng

- C: Lãnh đạo Sở làm việc với CCMT


- C: Kiểm tra thực địa cho Cty CP điện gió Hướng Phùng thuê đất tại huyện Hướng Hóa

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
- Lđ Sở- GĐ sở, PGĐ sở (Đ/c Nam), VP, CCMT

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ