Lịch công tác tuần từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


20/4Làm chuyên môn

3


21/4


- S: Dự họp HĐND tỉnh

- S: Kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cấp phép khai thác mỏ đá vôi khối D, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ

- C: Họp giải quyết kiến nghị của bà Trương Thị Diễn (PH1)

- C: Họp giải quyết đơn của công dân tại Vĩnh Linh

- Làm việc về cụm xử lý CTR tại xã Tà Rụt

- Đ/c Hoàng

- P.KS&N

 - Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- P.QLĐĐ


- CCMT


4

22/4

- Tiếp dân tại Sở (cả ngày)

- Dự họp thẩm định quy hoạch tỉnh

- Kiểm tra thực địa khu vực khảo sát cát, sỏi lòng sông Thác Ma tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng

- S: Kiểm tra thực địa khu đất Cty TNHH 1TV Thành Lợi xin thuê tại Đakrông

- Bàn giao rừng của DA BCC (3 ngày)
- Lđ Sở, TTr

- Lđ Sở

- GĐ, P.KS&N

 


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- DA BCC


5

23/4

- Kiểm tra thực địa khu vực cấp phép xả nước thải của cty CP Nước sạch QT tại huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ (cả ngày)

- C: Họp giải quyết đề nghị của Quân khu 4 (PH1)

- Làm việc với 2 Khu bảo tồn Đakrông và Bắc Hướng Hoá về tiến độ DA GEF (2 ngày)


- GĐ, P.KS&N, CCMT

 

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- DA GEF
6

24/4

- 7g30’: Hội ý BTV, Lãnh đạo Sở (PH1)

- 8g30’: Họp Đảng ủy tháng 4 (PH1)

 

- 10g00’: Trực báo tháng 4 (PH1)


- Lđ Sở, CVP


- Đảng ủy, BTCB: TTQT, CCMT

- Lđ Sở, trưởng các ĐV thuộc Sở, PCVP
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ