Lịch công tác tuần từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020  

THỨ 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


18/5- S: Dự họp tại Ngân hàng Công thương tỉnh về sắp xếp nhà đất

- C: Khảo sát thực địa ĐTM “Bệnh viện đa khoa tỉnh”

- C: Họp tại BQLKKT về phương án xây dựng tuyến đường phục vụ Kho cảng xăng dầu Việt Lào

- C: Họp tại Sở CT về giải quyết kiến nghị của Cty CP Tân Hoàn Cầu

- 15g30’: Lấy phiếu TN BNCB tại TTQT (B2)


- Đ/c Hoàng

 

- Đ/c Nam, HĐTĐ

 

- P.QLĐĐ

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ, CCMT

- GĐ Sở, VP, TTQT3


19/5

- S: Kiểm tra thực địa để cấp phép xả nước thải tại Đông Hà của Công ty CP Nước sạch Quảng Trị.

- C: Xác nhận trữ lượng khoáng sản và thẩm định tiền cấp quyền KTKS mỏ đá Nam Khối A – Tân Lâm; mỏ cát, sỏi lòng sông Bến Hải (PH1)

- C: Thẩm định ĐTM “Mỏ đá Hải Lệ” (PH 1)

- Thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại đất đai của ông Đinh Văn Thời tại Vĩnh Linh (hết tuần)

- GĐ Sở, P.KS&N, CCMT


- GĐ Sở, P.KS&N

 

 

- Đ/c Nam, HĐTĐ

- Tổ xác minh


4

20/5

- Tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách – HĐND tỉnh (02 ngày)

- S: Khảo sát thực địa ĐTM “Trang trại lợn hộ ông Hồ Văn Trung”


- GĐ Sở, P.KS&N, CCMT


- Đ/c Nam, HĐTĐ

5

21/5

- S: Khảo sát thực địa ĐTM “Khu xử lý rác thải Tà Rụt và Mỏ cát Mò Ó”

- Kiểm tra bàn giao rừng trồng của DA BCC trại 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá (2 ngày)

- Đ/c Nam, HĐTĐ

 

- DA BCC

6

22/5

- S: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về quỹ CDF (PH2)

- 15g30’: Lấy phiếu TN BNCB tại TTQT (B4)

- S: Thẩm định ĐTM “Bệnh viện đa khoa tỉnh” (PH1)

- C: Kiểm tra thực địa khu vực nạo vét lòng hồ thủy điện Đakrông 2

- C: Hội thảo lấy ý kiến dự thảo: Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị (PH1)

- C: Tham gia thẩm định tại chỗ với TAND tỉnh tại P. Đông Thanh

- GĐ Sở, DA BCC

- GĐ Sở, VP, TTQT

- Đ/c Nam, HĐTĐ

- GĐ Sở, P.KS&N

- Đ/c Nam, CCBĐ, TP mời

 


- P.QLĐĐ
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ