Chuyên mục: Quản lý đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  7/25/2017 6:42:24 AM
  Ngày 12/7/2017, Đoàn Công tác Tổng cục Quản lý đất đai đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị để nắm bắt và trao đổi, thảo luận, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại địa phương; về phía Đoàn công tác có đồng chí Lê Thanh Khuyến - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục gồm Cục Đăng ký đất đai, Cục Quy hoạch đất đai, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách - Pháp chế; về phía UBND tỉnh Quảng Trị có đồng chí Hà Sỹ Đồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có các đồng chí Lãnh đạo Sở và đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý đất đai, Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám; Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT và Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT tỉnh.

 

               Đồng chí Lê Thanh Khuyến, Tổng cục Trưởng phát biểu tại buổi làm việc
    Tại buổi làm việc Đoàn Công tác Tổng cục Quản lý đất đai nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình quản lý đất đai tại địa phương như công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm kê, thống kê đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tài chính về đất; thanh tra, kiểm tra; tình hình thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 2 huyện điểm Triệu Phong, Cam Lộ; dự án đo đạc cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới các Ban quản lý rừng, các Công ty Nông lâm nghiệp; dự án VILG (tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai); Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường Quốc doanh… và một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai Luật Đất đai 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.