Chuyên mục: Môi trường

Tập huấn phổ biến pháp luật về tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá

Ngày cập nhật:  8/23/2017 5:52:34 AM

 Ngày 08/8/2017, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến pháp luật về tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá  tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá.
Lớp tập huấn được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của tỉnh Quảng Trị và giao nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1342/QĐ-STNMT ngày 30/5/2017 về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

   Lớp tập huấn tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá

   Tham gia tập huấn có đại diện các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện 27 xã, thị trấn là cán bộ địa chính và đại diện hơn 70 thôn, bản có rừng đầu nguồn trọng yếu thuộc địa bàn 2 huyện Đakrông, Hướng Hoá.

   Tham gia giảng dạy có Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông – Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh. Nội dung các bài giảng tập trung vào vai trò của rừng đầu nguồn và nguồn nước; thực trạng rừng, nguồn nước và tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng đầu nguồn và nguồn nước trên địa bàn tỉnh; giải pháp tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn và bảo vệ nguồn nước.
            

                                              Ảnh: Hoàng Việt Thịnh
                                               Bài: Lưu Thị Bình
                                          (Chi cục Bảo vệ môi trường)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019