Chuyên mục: Môi trường

Tập huấn phổ biến pháp luật về tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá

Ngày cập nhật:  8/23/2017 5:52:34 AM

 Ngày 08/8/2017, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến pháp luật về tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá  tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá.
Lớp tập huấn được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của tỉnh Quảng Trị và giao nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1342/QĐ-STNMT ngày 30/5/2017 về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

   Lớp tập huấn tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá

   Tham gia tập huấn có đại diện các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện 27 xã, thị trấn là cán bộ địa chính và đại diện hơn 70 thôn, bản có rừng đầu nguồn trọng yếu thuộc địa bàn 2 huyện Đakrông, Hướng Hoá.

   Tham gia giảng dạy có Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông – Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh. Nội dung các bài giảng tập trung vào vai trò của rừng đầu nguồn và nguồn nước; thực trạng rừng, nguồn nước và tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng đầu nguồn và nguồn nước trên địa bàn tỉnh; giải pháp tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn và bảo vệ nguồn nước.
            

                                              Ảnh: Hoàng Việt Thịnh
                                               Bài: Lưu Thị Bình
                                          (Chi cục Bảo vệ môi trường)

   Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Triệu Phong
   Dự án BCC - GEF tập huấn kỹ năng nhận biết và giám sát động vật hoang dã
   Sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kế hoạch tổ chức các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2018
   Hội thảo về quản lý chất thải rắn tích hợp giảm thiểu các-bon và kinh tế tuần hoàn tại Hàn Quốc
   Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Triển khai thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường Tỉnh năm 2018
   Ngày 20/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tại Dự án “Xây dựng công trình nhà xưởng tái chế đùn hạt nhựa PP, PE tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, tỉnh Quảng Trị”
   Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học