Chuyên mục: Môi trường

Tập huấn phổ biến pháp luật về tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá

Ngày cập nhật:  8/23/2017 5:52:34 AM

 Ngày 08/8/2017, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến pháp luật về tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá  tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá.
Lớp tập huấn được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của tỉnh Quảng Trị và giao nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1342/QĐ-STNMT ngày 30/5/2017 về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

   Lớp tập huấn tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá

   Tham gia tập huấn có đại diện các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện 27 xã, thị trấn là cán bộ địa chính và đại diện hơn 70 thôn, bản có rừng đầu nguồn trọng yếu thuộc địa bàn 2 huyện Đakrông, Hướng Hoá.

   Tham gia giảng dạy có Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông – Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh. Nội dung các bài giảng tập trung vào vai trò của rừng đầu nguồn và nguồn nước; thực trạng rừng, nguồn nước và tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng đầu nguồn và nguồn nước trên địa bàn tỉnh; giải pháp tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn và bảo vệ nguồn nước.
            

                                              Ảnh: Hoàng Việt Thịnh
                                               Bài: Lưu Thị Bình
                                          (Chi cục Bảo vệ môi trường)

   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường