Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố thông tin liên quan đến Dự án Cụm liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng, Quảng Trị

Ngày cập nhật:  8/29/2017 6:00:34 AM
     
    Dự án Cụm liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng, Quảng Trị với Chủ đầu tư là Công ty TNHH Dệt May Vinatex Quốc tế Toms, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 13/8/2015; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 và Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 18/12/2016. Quy mô Dự án có công suất 10.000.000 sản phẩm may dệt kim/năm; tổng diện tích xây dựng là 28.064m2 đặt tại Cụm công nghiệp Diên Sanh, huyện Hải Lăng; tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Hiện tại, có 500 công nhân đang làm việc.
    Dệt nhuộm là một trong những ngành đòi hỏi sử dụng nhiều nước và hóa chất, do đó lượng nước thải sản xuất tương đối lớn và khó xử lý. Bên cạnh đó, Cụm công nghiệp Diên Sanh hiện tại chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; nguồn tiếp nhận nước thải là hồ Khe Chè và kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ là nguồn cung cấp nước cho hoạt động tưới tiêu, điều hòa vi khí hậu và hoạt động văn hóa của huyện.
    Xác định được những hạn chế và thách thức của việc triển khai Dự án, ngay từ giai đoạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động mời   
các chuyên gia am hiểu sâu về xử lý nước thải tham gia Hội đồng thẩm định; yêu cầu Chủ dự án phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 13-MT:2015/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm; đầu tư xây dựng hồ điều hòa có dung tích 7000m3 để gom nước thải sau khi xử lý trước khi xả ra hồ Khe Chè và kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ. Trong quá trình Dự án xây dựng và vận hành thử nghiệm, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hải Lăng, Công an tỉnh, UBND các xã Hải Thọ và thị trấn Hải Lăng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Dự án; tổ chức kiểm tra phục vụ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. 
    Để thông tin cho các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đại diện cộng đồng dân cư về Dự án Cụm liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng, Quảng Trị trước khi đi vào vận hành chính thức, sáng ngày 26/8/2017, tại Công ty TNHH Dệt May Vinatex Quốc tế Toms, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố thông tin liên quan đến Dự án. Tham dự buổi công bố thông tin, có ông Võ Trường Sơn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cùng với đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện, UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, UBMTTQVN và UBND các xã Hải Thọ và thị trấn Hải Lăng; các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Chí Trực, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dệt May Vinatex Quốc tế Toms.

Đại diểu tham dự công bố thông tin về Dự án Cụm liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng
   
     Tại buổi công bố, ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin đầy đủ về các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án; kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý; kết quả giám sát chất lượng nước mặt hồ Khe Chè, kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ. Theo đó, đến nay, Công ty TNHH Dệt May Vinatex Quốc tế Toms đã đầu tư hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn vận hành Dự án theo yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; hoàn thành hồ sơ cấp phép xả thải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột A, QCVN 13-MT:2015/BTNMT; Công ty đã kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường. Các đợt quan trắc chất lượng nước mặt hồ Khe Chè và kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ (để đánh giá chất lượng môi trường nền của nguồn tiếp nhận trước khi cấp phép xả thải) cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chất lượng nước mặt, chỉ có chỉ tiêu tổng Fe và NH4 có giá trị vượt giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về 
                            Dự án Cụm liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng
   
     Để hiểu rõ hơn về công nghệ sản xuất và kết quả đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, các đại biểu đã tham quan các nhà xưởng và các công trình bảo vệ môi trường của Dự án.


Các đại biểu đã tham quan các nhà xưởng và các công trình bảo vệ môi trường của Dự án
   
     Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, ông Nguyễn Chí Trực –Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dệt May Vinatex Quốc tế Toms đã cam kết về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường; đảm bảo nước thải sản xuất được xử lý theo tiêu chuẩn cột A, QCVN 13-MT:2015/BTNMT; tăng cường kiểm tra, giám sát huấn luyện nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải; nâng cao ý thức và gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường cho nhân viên; thực hiện đúng chương trình quan trắc tự động nước thải; thực hiện nghiêm túc chương trình giám sát chất lượng môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu, ứng phó sự cố môi trường; chịu trách nhiệm bồi thường đầy đủ các thiệt hại nếu có sự cố xảy ra; phối hợp và đồng hành với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Dự án. Bên cạnh đó, Công ty đang tích cực làm việc với đối tác của Mỹ để xử lý nước thải sau khi xử lý phục vụ tái sản xuất cho công đoạn nhuộm.


 Ông Nguyễn Chí Trực - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dệt May Vinatex Quốc tế Toms
            phát biểu cam kết 

    Với vai trò là cơ quan địa phương nơi thực hiện Dự án, ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng đã yêu cầu Công ty TNHH Dệt May Vinatex Quốc tế Toms thực hiện đúng các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường; chấp hành nghiêm các quy định về xả thải; tạo điều kiện để các cơ quan chức năng thực hiện giám sát việc xả thải của Công ty; kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đồng hành cùng với UBND huyện để kiểm tra các dự án sản xuất trong Cụm công nghiệp Diên Sanh, chia sẻ thông tin từ hệ thống quan trắc tự động nước thải; kiến nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho Cụm công nghiệp Diên Sanh; đề nghị các phòng, ban chuyên môn cấp huyện thường xuyên giám sát hoạt động của Dự án; cấp ủy và chính quyền xã Hải Thọ, thị trấn Hải Lăng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc triển khai Dự án Cụm liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng, Quảng Trị.


Ông Phạm Đình Lợi- Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng phát biểu tại buổi công bố thông tin
   
     Kết luận buổi công bố thông tin, ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH Dệt May Vinatex Quốc tế Toms chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật tài nguyên và môi trường nói riêng; đảm bảo vận hành hệ thống xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng các nội dung lãnh đạo Công ty đã cam kết; tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giám sát và giám sát cộng đồng đối với hoạt động của Dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chia sẻ thông tin về dữ liệu quan trắc tự động cho UBND huyện Hải Lăng; tăng cường phối hợp với UBND huyện, Công an tỉnh, các tổ chức đoàn thể giám sát hoạt động của Dự án; đề nghị UBND huyện, các cơ quan truyền thông, các sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền các thông tin về Dự án Cụm liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố.
                                                                     Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT) 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019