Chuyên mục: Môi trường

Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Ngày cập nhật:  9/10/2017 12:00:00 AM
 
   Dự án hướng tới các mục tiêu:
- Tăng cường thể chế và năng lực cộng đồng trong quản lý khu bảo tồn và vùng xung quanh tại cảnh quan Trung Trường Sơn, bảo đảm dịch vụ hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm duy trì tính liên kết của hệ sinh thái trong khu vực; 
- Tăng cường các biện pháp bảo tồn cảnh quan ở cấp cộng đồng tại các khu bảo tồn và các vùng xung quanh nhằm chia sẻ lợi ích từ việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, hỗ trợ và thiết lập các công cụ cung cấp tài chính bền vững và giảm phát thải khí nhà kính thông qua các dịch vụ của hệ sinh thái và chi trả dịch vụ môi trường.
    Dự án BCC – GEF được thực hiện từ 2016 – 2019, là nhiệm vụ bổ sung của Ban quản lý dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” (viết tắt là BCC) Trung ương và các tỉnh. Ở Quảng Trị, Dự án BCC – GEF được thực hiện ở các Khu bảo tồn Đakrông, Đakrôngvà Đường Hồ Chí Minh huyền thoại và khu vực vùng đệm.
    Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông thông báo tổ chức tuyển dụng 01 Cán bộ hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng và lập kế hoạch ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông làm việc toàn thời gian tại Văn phòng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. Tiêu chuẩn tuyển dụng và điều khoản công việc được chi tiết dưới đây.
   1. Tiêu chuẩn tuyển dụng
- Đại học chuyên ngành lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng và môi trường, công tác xã hội, truyền thông hoặc các lĩnh vực có liên quan
- Có kỹ năng truyền thông, giao tiếp tốt; sử dụng thành thạo máy tính
- Biết xây dựng kế hoạch, làm việc với cộng đồng thôn.
- Khuyến khích ưu tiên các ứng viên đáp ứng các tiêu chí sau: (i) ít nhất 5 năm kinh nghiệm tích cực thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự trong các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học và các dự án tại Việt Nam; (ii) có kiến thức hiểu biết về các công cụ khác nhau, các phương pháp và các công cụ được sử dụng trong việc lập kế hoạch và quản lý khu bảo tồn; (iii) hiểu biết về các chính sách và khung pháp lý quản lý việc bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là về quản lý rừng bền vững; và (iv) đọc, nói, viết tiếng Anh tốt.
- Cam kết làm việc ổn định đến kết thúc thời gian dự án.
- Ưu tiên người có hộ khẩu thường trú tại địa phương
   2. Điều khoản công việc (chi tiết theo file đính kèm)
   3. Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển: Sơ yếu lí lịch tự thuật (CV) tiếng theo mẫu đính kèm; Bản sao công chứng các bằng cấp/chứng chỉ/bảng điểm có liên quan; Bản mô tả công việc đã tham gia có xác nhận của Cơ quan/Đơn vị đã/đang công tác.
   4. Thời gian nhận hồ sơ: 11/9 - 15/9/2017.
   5. Nơi nhận hồ sơ dự tuyển: Văn phòng BQL Khu BTTN Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị hoặc gửi qua địa chỉ email: kbttndkr@yahoo.com.vn hoặc ngokimthai@gmai.com
   Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Triển khai thực hiện các dự án Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường cho cán bộ địa chính, môi trường cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017
   Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về việc thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình Đối thoại chính sách tài nguyên và môi trường hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố thông tin liên quan đến Dự án Cụm liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng, Quảng Trị
   Hội nghị “Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững – Khu vực miền Trung”
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá
   Tập huấn phổ biến pháp luật về tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá
   Tổ chức Khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017