Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Gio Hải - huyện Gio Linh

Ngày cập nhật:  9/21/2017 5:52:37 AM

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình: Đo vẽ lại bản đồ địa chính 10 xã phục vụ công tác quy hoạch, kiểm kê phân loại đất, đề bù giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất khu kinh tế Đông - Nam tỉnh Quảng Trị; Hợp đồng nguyên tắc số 09/2017/HĐNT ngày 10/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường về việc đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các xã: Gio Quang và Gio Hải thuộc huyện Gio Linh. Ngày 19/9/2017, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Gio Hải tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn xã. Xã Gio Hải là một xã bãi ngang nằm ở phía Đông huyện Gio Linh, có tổng diện tích tự nhiên là 972,22 ha cũng là diện tích đo vẽ lại bản đồ địa chính (trong đó tỷ lệ đo vẽ bản đồ địa chính 1:2000 là 576,22 ha, tỷ lệ 1:5000 là 400ha), với tổng số hồ sơ cấp Giấy nhận chứng quyền sử dụng đất là 1810 hồ sơ (Cấp mới: 950 hồ sơ, cấp đổi: 860 hồ sơ). Và lập bộ hồ sơ địa chính cho toàn xã Gio Hải.

Ông Trần Thanh Chương - Chủ tịch UBND xã phát biểu  khai mạc hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện các ban ngành, đoàn thể, công chức Địa chính xã Gio Hải, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gio Linh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn đại diện cho nhân dân 6 thôn thuộc xã Gio Hải; về phía đơn vị thi công Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi Trường có Giám Đốc Trung tâm, và Tổ trưởng phụ trách các tổ máy tham gia thực hiện công trình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Chương - Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết của công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất. Đồng thời xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy xã Gio Hải đưa vào Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời yêu cầu các thôn khẩn trương, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị thi công triển khai thực hiện công trình.

Thay mặt đơn vị thi công, ông Phạm Đình Hải - Giám Đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi Trường triển khai kế hoạch và nội dung chi tiết từng công đoạn thực hiện công trình và đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành, đoàn thể liên quan, công chức Địa chính, Bí thư chi bộ, trưởng thôn đại diện cho người dân 6 thôn thuộc xã Gio Hải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ. Về phía đơn vị thi công cam kết sẽ bố trí đầy đủ lực lượng cán bộ kỹ thuật, máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình. Thực hiện đúng nội dung của thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đã phê duyệt, tuân thủ nghiêm túc quy định về công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, đảm bảo chất lượng, tiến độ giao nộp sản phẩm đồng thời phối hợp chặt chẻ với hệ thống chính trị ở địa phương góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2017 của xã Gio Hải cũng như nhiệm vụ của Trung tâm.

Ông Phạm Đình Hải - Giám đốc Trung tâm triển khai nội dung kế hoạch thi công công trình

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại điện các thôn liên quan đến một số vấn đề về công tác đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã, ông Trần Thanh Chương - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình và làm rõ một số ý kiến liên quan. Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Thanh Chương - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị đã chỉ đạo cán bộ địa chính triển khai văn bản của UBND xã giao nhiệm vụ cho Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn tổ chức họp dân thông báo lại nội dung hội nghị họp dân ở các thôn để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân biết để hợp tác thực hiện./.

                                                  Bài: Nguyễn Duy Thắng . Ảnh: Trần Ngọc Thái
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phường 1 - Thành phố Đông Hà
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Gio Thành - huyện Gio Linh
   HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐÔNG LỄ - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
   Công bố quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường