Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình Đối thoại chính sách tài nguyên và môi trường hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Ngày cập nhật:  9/29/2017 2:14:53 AM

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Quảng trị trong năm 2017. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách tài nguyên môi trường nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường; đồng thời trao đổi, nâng cao nhận thức về pháp luật; đề xuất sửa đổi các chính sách, pháp luật, tạo thuận lợi về mặt chính sách TN-MT đối với doanh nghiệp; nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường trong tỉnh.  

Phiên 1. Đối thoại chính sách bảo vệ môi trường

Tham dự  Chương trình có đại điện Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh và UBND, phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo các phòng ban và CBCC thuộc Sở TN-MT và gần 100 đại diện doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại Chương trình, Ông Nguyễn Thế Hiếu Phó Giám đốc Sở TN-MT nhấn mạnh: hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang ngày càng nỗi lên những vấn đề môi trường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo vấn đề môi trường, trong thời gian vừa qua Sở TN-MT đã có những nỗ lực đáng kể trong công tác quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất như:

Luôn giám sát, theo dõi các Cơ sở sản xuất từ khâu thành lập, đề xuất dự án đến quá trình thẩm định hồ sơ và triển khai xây dựng, đi vào hoạt động để có những hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện hồ sơ, thủ tục môi trường trước, trong và sau khi dự án đi vào hoạt động;  phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng thời luôn kết hợp vấn đề kiểm tra môi trường và các nội dung khác liên quan tránh gây phiền hà đến cho Doanh nghiệp trong việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt trong việc sàng lọc ngăn ngừa công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trong các dự án đầu tư phát triển; Tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức…

Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ BVMT đối với đối tượng Doanh nghiệp; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc thực thi pháp luật BVMT; kiện toàn bộ máy ngành môi trường từ tỉnh đến cơ sở theo hướng thống nhất, tập trung đầu mối, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tập trung nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Phiên 2. Đối thoại chính sách về lĩnh vực Đất đai,Khoáng sản và Nước

Trao đổi tại Chương trình, Ông Võ Thái Hiệp, đại diện Hội Doanh nghiệp tỉnh cũng chia sẽ: hiện nay, công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn tương đối lạc hậu, chưa thân thiện với môi trường, trong khi các cơ chế chính sách cụ thể về đổi mới công nghệ thân thiện với môi trường chưa cụ thể, khó áp dụng cho doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, kinh phí đầu tư cho hoạt động xử lý chất thải, bảo vệ môi trường khá lớn, nhưng nguồn vốn ưu đãi hiện nay cho công tác này doanh nghiệp đang khó tiếp cận; mức độ hiểu biết về pháp luật, chính sách về bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp còn hạn chế nên nhiều trường hợp thực hiện chưa đúng quy định; chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển của doanh nghiệp, đôi khi trở thành rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời qua buổi đối thoại, đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về Luật Bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình, có 08 doanh nghiệp  trao đổi với 13 câu hỏi gửi đến Ban Tổ chức, các doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách TN-MT cụ thể như: các thủ tục bảo vệ môi trường trước khi vận hành các dự án như: đánh giá tác động môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường; hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận, xử lý chất thải vào nguồn tiếp nhận, xử lý chất thải nguy hại; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, quan trắc môi trường, thanh tra, kiểm tra, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại, nước thải, khí thải … cùng với đó, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, thuế tài nguyên đối với khoáng sản … cũng được đặc biệt quan tâm.

E:\2017\tuyen truyen 2017\Chien dich 2017\anh chien dich 2017\cau hoi moi truong.jpg

E:\2017\tuyen truyen 2017\Chien dich 2017\anh chien dich 2017\khoang san.jpg

Đại diện các Doanh nghiệp đặt câu hỏi tại Chương trình

 Ghi nhận những ý kiến, câu hỏi của doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Sở TN-MT, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý đất đai, Phòng Khoáng sản và Nước đã có những giải đáp cụ thể đối với từng vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận những vướng mắc về chính sách TN-MT mà doanh nghiệp phản ánh và Sở TN-MT cam kết đồng hành với doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bài, Như Ngọc, ảnh Tiên Long, Chi cục Bảo vệ môi trường


   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa