Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

ViLIS 3.0 – chìa khóa của cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngày cập nhật:  10/3/2017 7:41:18 AM
 (Ngày 28-29/9/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu phần mềm ViLIS 3.0 – với nhiều điểm mới, công nghệ nổi trội trong việc xây dựng, vân hành khai thác dữ liệu đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu một vài điểm về phần mềm này)

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Theo đó, dự án được triển khai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh tại các huyện, thành phố, thị xã (trừ huyện đảo Cồn Cỏ).

Mục tiêu chính của dự án là Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất toàn quốc; Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị bao gồm dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan (thuế, công chứng, ngân hàng…), người dân và doanh nghiệp.

Từ năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (một phần của CSDL đất đai) bằng nguồn vốn của địa phương và một số nguồn ngân sách khác. Đến nay đã hoàn thành 96/141 xã, phường, thị trấn (chưa tính 19 xã thuộc huyện điểm Triệu Phong sắp hoàn thành).

Tuy nhiên, việc cập nhật, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu chưa hiệu quả do nhiều nguyên nhân. Đó là:

Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên hệ quản trị dữ liệu SQL2008, dữ liệu được lưu trữ theo mô hình phân tán theo từng huyện. và được tổ chức lưu trữ tại máy chủ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và Môi trường (đặt tại Đông Hà). Do dữ liệu phải xữ lý đồ họa, hồ sơ quét yêu cầu đường truyền có tốc độ cao nên việc vận hành cập nhật, khai thác dữ liệu cần phải thuê đường truyền riêng. Trong điều kiện kinh phí không được bố trí nên hầu như các đơn vị không thể triển khai thực hiện.

Mặt khác, việc cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính là công việc đòi hỏi phải tiến hành liên tục nhằm đảm bảo mọi biến động về đất đai luôn được chỉnh lý kịp thời bởi cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc bố trí tối thiểu mỗi huyện phải có một cán bộ phụ trách công việc này không khả thi do vấn đề biên chế và kinh phí, do vậy việc cập nhật không được thực hiện một cách đầy đủ, đồng bộ.

Một yếu tố khách quan khác cũng ảnh hưởng không nhỏ đó là phần mềm ViLIS 2.0 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp để vận hành cơ sở dữ liệu này không được nâng cấp kịp thời trong khi các văn bản hướng dẫn về đất đai thay đổi nhiều. Bên cạnh đó, các công cụ trên phần mềm chưa thực sự linh hoạt, chưa thuận lợi cho người dùng, thậm chí có những nội dung phần mềm chưa đáp ứng được nên quá trình vận hành gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, sau khi khảo sát các địa phương trên toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” và đã được Ngân hàng thế giới (WB) chấp thuận tài trợ.

Trong toàn bộ dự án, hợp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chiếm tỷ trọng lớn (hơn 85% tổng kinh phí). Đồng thời với việc xây dựng CSDL, phần mềm để vận hành, khai thác được xem là một trong những hạng mục quan trọng, vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ cho Tổng cục Quản lý đất đai làm đầu mối để xây dựng phần mềm ViLIS 3.0.

          Phần mềm ViLIS 3.0 đã hoàn thành và đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2018.

          Nét nổi bật của ViLIS 3.0 là sự tích hợp hoàn hảo về công nghệ mới nhất, hoàn thiện nhất và thân thiện nhất.

          Nếu ViLIS 1.0 chạy trên nền desktop, ViLIS 2.0 trên Clien/Server thì ViLIS 3.0 vận hành và khai thác CSDL đất đai theo mô hình tập trung dựa trên nền tảng Web-base theo mô hình điện toán đám mây. Chính vì vậy, ViLIS 3.0 được xây dựng dựa trên các công nghệ sau:

          - Môi trường .NET 4.6.1

          - MVC 5.2.3 (Model-View-Controller), Ajax, Reftful, Telerick…

          - Hệ quản trị Co sở dữ liệu Oracle 12c

          - ArcGIS Server, ArcGIS API for JavaScrip, Python…Quá trình phát triển ViLIS 3.0


         Mục tiêu của ViLIS 3.0 là hướng tới phục vụ đa mục tiêu, kết nối và chia sẻ dữ liệu bao gồm các lĩnh vực: địa chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; giá đất; đăng ký đất đai trực tuyến.

Đặc điểm phần mềm ViLIS 3.0:

- Nâng cấp từ phần mềm của ViLIS 2.0

- Kế thừa thiết kế hệ thống của dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu của chính phủ Hàn Quốc (Dự án VietLIS).

- Dựa trên hiện trạng, định hướng phát triển công nghệ hiện đại trong tương lai, ứng dụng công nghệ của các hãng hàng đầu thế giới như Microsoft, Oracle, ESRI, ...

Chính nhờ những điểm như vậy, ViLIS 3.0 có khả năng quản lý các mô hình dữ liệu không gian thông dụng: Vector, Topology, Raster, Image, quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu lớn, đảm bảo an toàn dữ liệu; khả năng phân tích xử lý dữ liệu trên nhiều lớp thông tin đồng thời; đáp ứng các tiêu chuẩn chung của thế giới như ISO-TC211 và OGC.

Ngoài việc xữ lý bản đồ, hồ sơ địa chính, ViLIS 3.0 còn thực hiện thao tác cập nhật biến động bản đồ (tách, gộp, điều chỉnh đỉnh thửa) trực tiếp bằng trình duyệt; cung cấp công cụ biên tập bản đồ trên Desktop, tham chiếu ảnh vệ tinh lên nền bản đồ địa chính hoặc xuất thửa đất (hoặc khu đất) lên Google Earth để người dùng có thể tự kiểm tra vị trí khu đất của mình; áp dụng chữ ký số trong một số lĩnh vực mà pháp luật quy định…

Về tốc độ xữ lý: ViLIS 3.0 đã được đặc biệt chú trọng bằng nhiều giải pháp công nghệ và thiết bị nên đã đáp ứng được yêu cầu xữ lý khối lượng dữ liệu lớn và nhanh chóng.

Về bảo mật: ViLIS 3.0 được thiết kế với 6 mức bảo mật: mức vật lý (Physical), mức nền tảng (Platform), mức dữ liệu (Data), mức ứng dụng (Application), mức mạng (Network) và mức chính sách người dùng (User Policy).

Nhờ vậy, ViLIS 3.0 đáp ứng được các yêu cầu quản lý đất đai, đảm bảo tính mở, linh hoạt khi có sự thay đổi chính sách, pháp luật, tính bảo mật, an toàn thông tin và tính sẵn sàng của hệ thống và cho phép liên thông và chia sẻ dữ liệu với các ngành, các cấp, ...

Đặc biệt, ViLIS 3.0 hỗ trợ hữu ích cho công tác quản lý, xữ lý hồ sơ của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp tạo ra một phong cách làm việc khoa học, hiện đại, công khai, minh bạch trong việc quản lý đất đai.
         Ngoài ra, ViLIS 3.0 còn cung cấp giải pháp chạy trên mạng diện rộng, mạng Intranet, ... và hỗ trợ trên các thiết bị di động thông minh (mobile, tablet,...).


Tập huấn phần mềm ViLIS 3.0

 

           Với đội ngũ phát triển phần mềm là các chuyên gia hàng đầu đến từ Tổng cục Quản lý đất đai, Công ty FPT, Công ty HIPT và các đơn vị khác như Toàn Cầu, VidaGIS…và thiết kế hệ thống chuẩn được rà soát, đánh giá bởi các chuyên gia đến từ: Ngân hàng thế giới, Công ty VNPT, Công ty CMC, Oracle, ESRI, hy vọng ViLIS 3.0 sẽ là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý đất đai, xứng tầm quốc gia, đưa Việt Nam vào danh sách các nước có hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại hàng đầu thế giới.
                                                                                      Bài: Lê Văn Tý - CV phòng ĐĐBĐ và VT
                                                                                               Ảnh Nguyễn Thanh Nam- CV VPĐKĐĐ tỉnh

 

   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phường 1 - Thành phố Đông Hà
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Gio Thành - huyện Gio Linh
   HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐÔNG LỄ - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
   Công bố quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
   ViLIS 3.0 – chìa khóa của cơ sở dữ liệu đất đai.
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Gio Hải - huyện Gio Linh
   Tập huấn, tuyên truyền công tác quản lý đường biên giới Việt Nam - Lào