Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Công bố quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Ngày cập nhật:  11/9/2017 4:48:29 AM

Ngày 06/11/2017, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức công bố Quyết định số: 3199/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

Về dự có đồng chí: Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đ/c Võ Quốc Hoàng – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi đồng chí Võ Quốc Hoàng – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định số: 3199/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm cán bộ, đ/c Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Dũng được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.


Đ/c Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở trao Quyết định bổ nhiệm đ/c Trần Quốc Dũng


Đ/c Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ,
Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng đ/c Trần Quốc Dũng

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu giao nhiệm vụ và đánh giá cao những nổ lực cố gắng của đ/c Trần Quốc Dũng trong thời gian lãnh đạo phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, thể hiện sự tiến bộ trong phấn đấu rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong, năng lực chuyên môn; đồng thời đề nghị đ/c Trần Quốc Dũng với cương vị mới, nhiệm vụ nặng nề hơn, đòi hỏi đồng chí phải nỗ lực nhiều hơn nữa, ra sức rèn luyện phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, phát huy truyền thống đoàn kết, cùng tập thể CBCNV hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và sự kỳ vọng của toàn thể CBCNV Trung tâm.

Đồng chí Trần Quốc Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ niềm xúc động và vinh dự được Đảng ủy, Giám đốc Sở tin tưởng giao trọng trách mới, xác định đây là niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm được Lãnh đạo giao phó, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nâng cao năng lưc quản lý, tổ chức, điều hành để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới, phát huy trí tuệ, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong nhận được sự ủng hộ của tập thể lãnh đạo và CCVCLĐ Trung tâm cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy truyền thống của ngành, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                   Bài: Trần Ngọc Cẩm, Ảnh: Nguyễn Đức Quý

 

 

 

   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phường 1 - Thành phố Đông Hà
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Gio Thành - huyện Gio Linh
   HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐÔNG LỄ - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
   Công bố quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường