Chuyên mục: Môi trường

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày cập nhật:  3/19/2018 1:00:00 AM
 

Trong thời gian vừa qua việc tổ chức thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và các văn bản pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học đã được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc đánh bắt, buôn bán, vận chuyển, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu các loài động vật hoang dã nguy cấp, các loài sinh vật ngoại lai vẫn còn diễn ra; việc sử dụng các loài ngoại lai xâm hại để phóng sanh trong các dịp lễ, tết chưa được kiểm soát, xử lý nghiêm. Để đẩy mạnh việc thực hiện quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 683/BTNMT-TCMT ngày 09/02/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 641/UBND-MT ngày 28/02/2018 về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị yều cầu các cơ quan, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

1.  Đẩy mạnh tuyên truyền và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng; không mua bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

2. Chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật như Kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, công an tăng cường phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực tâm linh như đình, chùa, đền,… xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, phát sóng, xây dựng chuyên trang, phóng sự, chương trình, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và không phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, hy vọng trong thời gian tới, các loài động vật hoang dã nguy cấp sẽ được bảo tồn, các loài sinh vật ngoại lai được kiểm soát chặt chẽ./.
                                                                                         
Tin bài: Thanh Luận (CCBVMT)

 
 
   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019