Chuyên mục: Môi trường

Kế hoạch tổ chức các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2018

Ngày cập nhật:  5/18/2018 12:03:18 PM
  

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc phát động, được Việt Nam tổ chức từ năm 1982 đến nay và đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2018, Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” Nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa.

          Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 1883/UBND-MT về tổ chức các hoạt động Tháng hành đọng vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6) năm 2018. Theo đó, để tổ chức thiết thực “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2035/BTNMT-TCMT ngày 20/4/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành; các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang; Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh tập trung nguồn lực, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng, cụ thể:

1. Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, cụ thể:    

- Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn nước xuyên biên giới. Thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên và các quy định pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 50%; xử lý nghiêm, triệt để tình trạng khai thác tài nguyên trái phép.

       - Triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng và khuyến khích xã hội hoá hệ thống quan trắc, cảnh báo về tài nguyên và môi trường, kết nối giữa trung ương với tỉnh. Tăng cường kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Triển khai hệ thống tiêu chuẩn về môi trường nhằm lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, không cấp phép cho các dự án không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Ban hành và thực hiện cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hoá cho công tác bảo vệ môi trường. Xây dựng và hoàn thành phương án triển khai công tác điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải. Phấn đấu đạt mục tiêu 60% khu công nghiệp, 30% cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

       - Triển khai lồng ghép mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các cam kết quốc tế của Việt Nam vào các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành và địa phương. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; rà soát quy hoạch, bố trí lại dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người dân, thực hiện các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, ngành nghề phù hợp, hiệu quả gắn với thị trường tại các vùng tái định cư và vùng bị tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các mô hình kiến trúc, vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo; nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh.

          2. Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu trong đó tập trung vào chất thải nhựa

          Triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa, đặc biệt là áp dụng các biện pháp nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm các quy định tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

3. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 10/7/2018 đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tạo thành chuỗi hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể:

a. Các Sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan toả và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Riêng đối với các huyện ven biển và đảo Cồn Cỏ, thực hiện lồng ghép với hoạt động làm sạch biển hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuẫn lễ Quốc gia về Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tiếp vào ngày 02/6/2018.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới; phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2018 “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

  - Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; tập trung nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: công trình xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị và nông thôn; trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học giáo dục môi trường, thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi nilon tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư… nhằm khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới năm 2018.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khoẻ cộng đồng; định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa trong đời sống hàng ngày; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng túi nilonđưa tin về các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

b. Các Hiệp hội doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức quán triệt việc chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tập huấn, phổ biến pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững, về quản lý chất thải và phế liệu cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; bố trí bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường ở cơ sở sản xuất, rà soát, xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ môi trường nội bộ; Xây dựng quy trình phân loại và thu gom phế thải nhựa có thể tái chế của người tiêu dùng và triển khai hình thức dán nhãn mác rõ ràng lên tất cả các vật liệu để xác định khả năng tái chế của sản phẩm.

- Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại và siêu thị cắt giảm sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng các sản phẩm có khả năng tái chế, tái sử dụng.

- Khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

c. Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức và thực hiện các hoạt động hưởng ứng, cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng Ngày Môi trường thế giới một cách thiết thực có hiệu quả, gắn với chủ đề năm 2018.

- Đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, báo cáo kết quả với UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới theo chủ đề đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cho các cơ quan truyền thông, các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

Kết quả triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trưng” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời với việc Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn Quảng Trị là một điểm cầu trong Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Hãy làm sạch biển” hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Gio Linh, Tỉnh Đoàn, Đài PT-TH xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động quy mô cấp tỉnh với lễ phát động “Hãy làm sạch biển” hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam, Ngày môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2018 tại bãi biển Cửa Việt, huyện Gio Linh vào ngày 30/5/2018. Đồng thời cũng đề nghị UBND các huyện ven biển và đảo Cồn Cỏ đồng loạt ra quân làm sạch biển trong ngày 29/5/2018.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động liên ngành giai đoạn 2007-2017 và ký kết Chương trình hành động liên ngành giữa Sở TNMT và các ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh giai đoạn 2018-2023 trong tháng 5/2018./.

 Tải tài liệu tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trưng” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 tại đây!                          

 

Tổnghợp: Đặng Thanh Luận (CCBVMT)
   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019