Chuyên mục: Môi trường

Dự án BCC - GEF tập huấn kỹ năng nhận biết và giám sát động vật hoang dã

Ngày cập nhật:  6/28/2018 3:10:35 AM

              Ngày 18-22/6/2018, Ban quản lý dự án BCC Trung ương phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Đồng Xanh (GFD) và Trung tâm Môi trường & Phát triển lâm nghiệp bền vững (CESFD) tổ chức khoá tập huấn tại Vườn quốc gia Bạch Mã - tỉnh Thừa Thiên Huế về kỹ năng nhận biết và giám sát động vật hoang dã.
         Khoá tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Lồng nghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” (viết tắt là BCC - GEF) do Quỹ Môi trường toàn cầu GEF tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
       Tham dự tập huấn có đại diện của Ban QLDA Trung ương, Ban QLDA các tỉnh dự án (Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), Ban quản lý các Khu bảo tồn thiên thiên Đakrông, Bắc Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị, Sao La, Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế, Sao La, Sông Thanh, Ngọc Linh - tỉnh Quảng Nam.

Nhận biết, phân loại Động vật hoang dã Nhận biết, phân loại Động vật hoang dã

Thực hành giám sát chim, bò sát Thực hành giám sát chim, bò sát

Khoá tập huấn nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận biết và giám sát động vật hoang dã, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học của các khu bảo tồn thiên nhiên.

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung: (1) Tài nguyên động vật Việt Nam và một số đặc điểm hình thái thường sử dụng trong nhận biết động vật hoang dã; (2) Đặc điểm và nhận biết một số loài Lưỡng cư, Bò sát, chim, thú thường bị bẫy bắt, buôn bán, nguy cấp, quý hiếm ở khu vực Trung Trường Sơn; (3) Kỹ năng điều tra, giám sát động vật hoang dã và sử dụng một số trang thiết bị phục vụ điều tra, giám sát; (4) Thực hành điều tra, giám sát chim, thú và bò sát ở Vườn Quốc gia Bạch Mã./.
                                                                                          
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Dụng (Dự án BCC)

   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”
   Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị
   Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” tại thành phố Đà Nẵng