Chuyên mục: Quản lý đất đai

Sơ kết 02 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  8/21/2018 8:19:44 AM

        Nhằm đánh giá những kết quả đạt được của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị sau 02 năm chính thức đi vào hoạt động, kể từ khi UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (VP ĐKĐĐ) trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh (QSD) và 09 Văn phòng Đăng ký QSD đất của các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động của VP ĐKĐĐ tỉnh tại Hội trường Sở.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 02 năm hoạt động của VP ĐKĐĐ tỉnh Quảng Trị
      Hội nghị có sự tham dự của đại diện Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan, UBND và phòng TN&MT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị chuyên môn của Sở TN&MT. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT.
      Đồng chí Võ Văn Nam - ĐUV, Giám đốc VP ĐKĐĐ tỉnh đã báo cáo kết quả đạt được, những thuận lợi và khó khăn cũng như các kiến nghị đề xuất của đơn vị. Sau 02 năm chính thức đi vào hoạt động, được sự quan tâm của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở TN&MT, Lãnh đạo VP ĐKĐĐ tỉnh cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động của VP ĐKĐĐ tỉnh, đơn vị đã từng bước khắc phục những khó khăn, trở ngại, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Nổi bật là hoàn thành đảm bảo công tác thống kê, kiểm kê đất đai hàng năm; giảm thiểu số hồ sơ chậm trễ trong cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất; cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai kịp thời; thực hiện tốt các hoạt động đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất; ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong vận hành cơ sở dữ liệu địa chính…

  
Đ/c Võ Văn Nam - Giám đốc VP ĐKĐĐ tỉnh báo cáo tại Hội nghị
         Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp đối với Báo cáo, những khó khăn vướng mắc của Chi nhánh VP ĐKĐĐ tại các huyện, thành phố, thị xã, nhất là công tác phối hợp với Phòng TN&MT và UBND các xã; công tác tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện; khó khăn về bố trí trụ sở làm việc, hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể….
         Sau khi tổng hợp ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Thế Hiếu - Phó Giám đốc sở đã kết luận một số nội dung chính tại Hội nghị, trong đó yêu cầu Văn phòng Sở, phòng QLĐĐ, VP ĐKĐĐ tỉnh nghiên cứu, rà soát điều chỉnh các thủ tục hành chính về đất đai phù hợp theo quy định và thực tiễn; Điều chỉnh Quyết định 1297/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp giữa VP ĐKĐĐ tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan; Tiếp thu ý kiến về việc ủy quyền trong ký cấp giấy chứng nhận QSD đất; Tham mưu về công tác bố trí cán bộ tại các Chi nhánh theo quy định; nghiên cứu về trình tự luân chuyển hồ sơ xác nhận nghĩa vụ tài chính. Đồng thời yêu cầu VP ĐKĐĐ tỉnh quan tâm hơn nữa đến cán bộ viên chức của đơn vị, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai nhằm đáp ứng nhu cầu vào nguyện vọng của người dân.

      
     Đ/c Nguyễn Thế Hiếu - Phó Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị phát biểu kết luận
                                                                  Bài và ảnh: Đức Phương (VP Sở)