Chuyên mục: Môi trường

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”

Ngày cập nhật:  9/21/2018 4:42:11 AM
 Description: b821857f74169448cd07

 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Tiếp nối chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.
          Ngày 05/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4771/BTNMT-TTTNMT và UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 4045/UBND-MT ngày 18/9/2018 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Theo đó, để tổ chức thiết thực Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành; các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang; Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh tập trung nguồn lực, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng, cụ thể:
         1. Các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn phát sinh trong quá trình sinh hoạt và sản xuất; tiến hành các hoạt động xử lý chất thải nhựa và nilon.

2. Phát động các phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

3. Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;.

4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng thời lượng phát sóng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong đó tập trung vào nội dung xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường tại nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đồng người qua lại, ngằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường

5. Tập trung giải quyết các vấn đề môi trường lớn, giải quyết triệt để những điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; phối hợp với các nhà sản xuất tổ chức ngày hội tái chế với mục đích thu gom, thu hồi các sản phẩm thải bỏ, đặc biệt là các chất thải điện tử như pin thải, bóng đèn huỳnh quang thải, tránh thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt nông thôn;

6. Đối với các huyện và các cơ quan/đơn vị có trụ sở tại các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh cần tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển...

7. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực tham mưu  UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức và thực hiện các hoạt động hưởng ứng, cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 một cách thiết thực có hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với UBND huyện Cam Lộ tổ chức hoạt động hưởng ứng quy mô cấp tỉnh tại huyện Cam Lộ.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự truyền hình; phối hợp đưa tin trên các phương tiện thông tin truyền thông. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin (Đài THVN thường trú tại Quảng Trị, Báo Quảng Trị, Trang thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Trị…).

- Phát động thi đua và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường.

- Đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, báo cáo kết quả với UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 theo chủ đề đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cho các cơ quan truyền thông, các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Rà soát, tổng hợp báo cáo về mô hình, công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã triển khai và lựa chọn, giới thiệu 01 công trình xử lý rác thải rắn sinh hoạt nông thôn phù hợp, hiệu quả nhất với thực tế tại địa phương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để đánh giá, giới thiệu và phổ biến, nhân rộng như một hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị tổ chức cập nhật thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; bám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân làm tốt để nhân rộng điển hình; đưa tin phản ánh các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt. Thực hiện các phóng sự, đưa tin về các hoạt động hưởng ứng.

9. Các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để phối hợp triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 12/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND huyện Cam Lộ tổ chức Lễ phát động quy mô cấp tỉnh tại thị trấn Cam Lộ vào ngày 28/9/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về bảo vệ môi trường. Trong đó, đã đề xuất Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh xét khen thưởng cho 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2018./.

 Tải tài liệu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại đây!       

 

Đặng Thanh Luận (CCBVMT)

 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019