Chuyên mục: Quản lý đất đai

Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ

Ngày cập nhật:  9/24/2018 9:39:34 AM

        Trong những năm qua, nhìn chung công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đại đa số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã ý thức được trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của mình trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như  việc tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và phát triển kinh tế tỉnh nhà.
        Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường nói chung và công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ nói riêng. Từ ngày 19 - 20/9/2018. Sở đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ Địa chính của các xã, phường, thị trần và lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ với sự tham gia của gần 160 học viên. Hội nghị đã phố các văn bản gồm: Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ.
        Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở đã yêu cầu các đồng chí là Báo cáo viên cần giới thiệu, phổ biến đến các học viên những nội dung trọng tâm, những quy định mới, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước đất đai, đo đạc bản đồ, đặc biệt là các nội dung thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, doanh nghiệp; dành nhiều thời gian để thảo luận, giải đáp các vướng mắc mà các địa phương gặp phải trong quá trình giải quyết công việc, đồng thời đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Hội nghị, tham gia đầy đủ và tập trung theo dõi để tiếp thu được toàn bộ nội dung các văn bản mới, phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình ở địa phương để được giải đáp, tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó  Giám đốc Sở phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị


(Đại biểu và các học viên tham dự Hội nghị)

         Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, tại Hội nghị, ngoài việc lắng nghe, tiếp thu các nội dung được phổ biến, hướng dẫn, các học viên đã tích cực, chủ động trao đổi, phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ ở địa phương với gần 50 lượt câu hỏi và đã được các Báo cáo viên của Sở giải đáp rõ ràng, cụ thể; các nội dung còn vướng mắc, chưa thống nhất được ghi nhận, nghiên cứu và sẽ trả lời sau.

 

Trao đổi, phản ánh vướng mắc của học viên tại Hội nghị
                                               Bài và ảnh: Bá Phương (TTra)