Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội thảo lấy ý kiến danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  9/25/2018 3:29:26 AM
        Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh về việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25/10/2018, từ ngày 18 – 19/9/2018, tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Triệu Lăng và UBND thị trấn Cửa Tùng, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã phối hợp với Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, địa phương có biển và cộng đồng dân cư đối với danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang trên địa bàn tỉnh.  

Lấy ý kiến các Sở, ban, ngành trên địa bàn Tỉnh

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hữu Nam, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Vĩnh An, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn; đồng chí Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã, thị trấn có biển; các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng dân cư ven biển.
        Các đại biểu đã được nghe đại diện Viện nghiên cứu biển và hải đảo trình bày các nội dung liên quan về hành lang bảo vệ bờ biển, mục tiêu cũng như phương án lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang tại địa phương.

Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư các địa phương ven biển
         Theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Tại Điều 79 của Luật cũng đã nêu rõ kể từ thời điểm Luật này được công bố, giữ nguyên hiện trạng, không được phép đầu tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100 m tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đến khi hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập. Quy định này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn khu vực vùng ven biển trên cả nước cũng như tỉnh ta, khi các hoạt động phát triển hiện nay đang diễn ra mạnh mẽ, vì vậy, cần đảm bảo việc quản lý, khai thác, sử dụng vùng ven biển theo hướng hiệu quả và bền vững.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến
          Tại các buổi hội thảo, đại diện các Sở, ban, ngành và các địa phương có biển đã trao đổi, thảo luận và thống nhất cao việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh hết sức cần thiết. Đối với tỉnh Quảng Trị, là một trong 28 tỉnh, thành phố có biển, dọc chiều dài đường bờ biển khoảng 75 km và đảo Cồn Cỏ với những khu vực có hệ sinh thái đặc thù, các di tích lịch sử, chính vì vậy, cần xem xét các khu vực thiết lập hành lang vừa đảm bảo các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ các hệ sinh thái ven bờ, và đặc biệt phải đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các quy hoạch phát triển khu vực ven biển tỉnh đã được phê duyệt để việc lập danh mục đáp ứng quy định của luật,  thực tiễn của địa phương, đảm bảo lợi ích của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Đại diện các thôn, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn ven biển đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở kết luận tại hội thảo
         Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy tượng thủy văn cùng với đơn vị tư vấn tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện danh mục các khu vực thiết lập hành lang, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý. Đồng thời, đưa dự thảo danh mục này lên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến nhằm đảm bảo danh mục thiết lập phù hợp và thiết thực với lợi ích toàn xã hội, đảm bảo tiến độ và yêu cầu.
                                                                                             Bài: Mai Yên, Ảnh: Tây Đức (CCBĐ)