Chuyên mục: Môi trường

Hội thảo tham vấn cấp tỉnh về Kế hoạch quản lý hoạt động của Khu BTTN Đakrông và Khu BTTN Bắc Hướng Hoá giai đoạn 2018- 2022

Ngày cập nhật:  10/8/2018 2:59:51 AM
 

Khu BTTN Đakrông và Khu BTTN Bắc Hướng Hoá là 02 Khu Bảo tồn được hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” (viết tắt là BCC - GEF) tỉnh Quảng Trị.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn, trong 02 ngày 03-04/10/2018, Dự án BCC-GEF tỉnh đã phối hợp với Ban quản lý KBTTN Đakrông và KBTTN Bắc Hướng Hoá tổ chức Hội thảo tham vấn cấp tỉnh về xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động (OMP) của 02 Khu BTTN Đakrông và Bắc Hướng Hoá.

         Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc BQL Dự án BCC-GEF tỉnh và đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng Phòng hộ Hướng Hoá - Đakrông, UBND huyện Hướng Hoá, UBND huyện ĐaKrông, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Trung tâm Điều tra thiết kế nông lâm Quảng Trị, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm tỉnh, cùng các thành viên của Ban QLDA tỉnh, Ban quản lý Khu BTTN Đakrông và Bắc Hướng Hoá.

 

Toàn cảnh Hội thảo xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động của 02 Khu BTTN

Khu BTTN Đakrông và Khu BTTN Bắc Hướng Hoá là 02 khu bảo tồn có giá trị đa dạng sinh học cao, giúp bảo tồn các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng trong khu vực Trung Trường Sơn, giúp duy trì nguồn tài nguyên rừng, cân bằng môi trường sinh thái, chống lũ lụt, xói lở đất, cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt và mang lại các giá trị về kinh tế - xã hội cho người dân địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, 02 Khu Bảo tồn đang đứng trước nhiều thách thức, đe doạ lớn, như: tình trạng khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên trong Khu bảo tồn bao gồm: hoạt động khai thác gỗ, khai thác lâm sản ngoài gỗ, săn bẫy bắt động vật trái phép; thiếu đất canh tác nông, lâm nghiệp và sự phát triển của các ngành nghề phụ dẫn đến tình trạng xâm lấn rừng, đất rừng để canh tác; nguồn lực, kỹ năng quản lý, tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học của khu bảo tồn phần lớn còn hạn chế; tình trạng cháy rừng làm thay đổi, phá vỡ hệ thống cấu trúc tự nhiên trong Khu bảo tồn; nguồn cơ sở dữ liệu về Đa dạng sinh học của khu bảo tồn còn nhiều hạn chế. Do đó, việc xây dựng kế hoạch bảo tồn để đưa ra các hoạt động cần thiết trong tương lai, mà trước mắt là giai đoạn 2018-2022 là rất cần thiết. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý hoạt động (OMP) của 2 Khu BTTN Đakrông và Bắc Hướng Hoá là 1 trong 2 hoạt động chính của Dự án năm 2018 tại tỉnh.

         Trong Hội thảo, đại diện BQL các Khu BTTN đã đề xuất kế hoạch quản lý các hoạt động bảo tồn một cách cụ thể, có đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, công tác bảo tồn, các môi đe doạ của khu bào tồn và đưa ra các mục tiêu, kế hoạch hoạt động chi tiết cũng như việc tổ chức giám sát, thực hiện và đề xuất nguồn kinh phí cho các hoạt động.

Đại diện các BQL Khu BTTN trình bày nội dung bản kế hoạch tại Hội thảo
         Hội thảo cũng đã tổ chức thảo luận, trao đổi để hoàn thiện bản kế hoạch hoạt động. Các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các vấn đề như cơ sở pháp lý, xác định cụ thể các mối đe doạ; tính phù hợp của các hoạt động được đề xuất trong OMP; nguồn ngân sách khả thi để thực hiện các hoạt động trong OMP; thống nhất các hoạt động ưu tiên sử dụng nguồn vốn của GEF trong 2 năm 2018-2019.
          Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở TNMT kiêm Giám đốc BQL Dự án BCC-GEF tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch hoạt động, đề nghị 02 BQL Khu BTTN hoàn thiện lại bản kế hoạch, trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện./.
                                                                                                            Bài và ảnh: Thanh Luận (CCBVMT)
 
   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019