Chuyên mục: Môi trường

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  10/19/2018 3:51:41 AM
  

IMG_9227.JPG

 

Ngày 17/10/2018, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân cùng Đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra, làm việc về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại tỉnh Quảng Trị. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng các cơ quan chức năng liên quan.

Trong thời gian qua, Chương trình MTQG xây dựng NTM được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc xây dựng NTM đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tính đến tháng 6/2018, tiêu chí đạt bình quân của tỉnh Quảng Trị là 14,25 tiêu chí/xã. Trong đó: Số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM: 42/117 xã (chiếm 35,9% số xã), tăng 11 xã so với cuối năm 2017. Mục tiêu cho xây dựng NTM của tỉnh Quảng Trị là phấn đấu đến năm 2020 có 50 - 55% số xã đạt chuẩn NTM, có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn NTM.

Về tiêu chí môi trường, hiện có 60/117 xã đạt chuẩn về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17), tăng 10 xã so với năm 2017. Trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91,28%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 44,3%. Tỷ lệ số xã đạt chỉ tiêu về tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường là 70,1%. Tỷ lệ số xã có cảnh quan, môi trường được đánh giá xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt 83,8%. Tỷ lệ số xã có chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định là 68,4%. Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 61,32%. Tỷ lệ số xã có hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường là 95,7%. Hiện nay, chưa có huyện đạt tiêu chí môi trường (tiêu chí số 7) của huyện xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhận định: Xây dựng NTM đã và đang từng bước góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, cơ sở hạ tầng được cải thiện; chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá tiếp tục được nâng cao, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Nhiều cấp chính quyền, nhân dân địa phương đã quyết tâm, nỗ lực cao trong việc phấn đấu đạt chuẩn xã NTM và huyện NTM, tạo động lực rất lớn để triển khai chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

IMG_9227.JPG

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiến nghị đến đoàn công tác của Bộ TNMT tổng hợp, báo cáo Chính phủ, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương: Tăng mức hỗ trợ vốn hàng năm cho tỉnh và tránh phân bổ dàn trải để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Quan tâm, ưu tiên bố trí vốn bổ sung trung hạn cho các địa phương còn khó khăn trong xây dựng NTM và giảm  nghèo bền vững như tỉnh Quảng Trị, trong đó có chính sách riêng về xây dựng NTM cho các địa phương miền núi, trong đó có huyện Đakrông (huyện nghèo 30a). Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho tỉnh kinh phí tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển gây ra. Điều chỉnh cơ chế hỗ trợ, đối ứng của Trung ương - địa phương (50-50%) khi thực hiện các dự án hỗ trợ xử lý khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoá chất tồn lưu ...

Đồng thời, các đại biểu dự họp cũng đã đề nghị Bộ TN&MT quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các nội dung tiêu chí môi trường như: xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho cụm công nghiệp, làng nghề; xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho cụm xã; xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở ô nhiễm môi trường công ích. Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn như: quy định quản lý chất thải rắn; quỹ bảo vệ môi trường địa phương. Cần có cơ chế quy định buộc các đơn vị sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải có trách nhiệm thu hồi bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh Quảng Trị. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã vào cuộc thực sự trong xây dựng NTM. Trong đó, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo hiệu quả từ cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện; các địa phương trong tỉnh cũng có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện của từng địa phương...

Về tiêu chí Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng đây là một trong những tiêu chí khó nhất trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Vì thế tỉnh cần huy động kinh phí với nhiều nguồn khác nhau, trong khả năng cân đối cho các dự án về môi trường, các hạng mục bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư. Khuyến khích, đây mạnh việc áp dụng các công nghệ mới, các công nghệ sản xuất sạch hơn, các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, phù hợp với địa phương. Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải rắn phù hợp, mô hình xử lý chất thải rắn liên xã, hạn chế các lò đốt thủ công, công suất nhỏ. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường để nâng cao việc chấp hành các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn...

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Ban chỉ đạo trung ương xem xét, xử lý nhằm giúp Quảng Trị có nhiều xã NTM, huyện NTM phù hợp với của địa phương, đặc biệt là các xã NTM kiểu mẫu.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn làm việc cũng đã ghé thăm xã Hải Thượng, là xã được lựa chọn là xã NTM kiểu mẫu của tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân xã Hải Thượng. Đồng thời, cũng mong muốn địa phương xây dựng quê hương Hải Thượng là “miền quê đáng sống”.

IMG_9227.JPG

Đoàn Công tác Bộ TNMT thăm xã Hải Thượng

IMG_9227.JPG

Đường hoa ở xã Hải Thượng

Đặng Thanh Luận (CCBVMT)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019