Chuyên mục: Môi trường

Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  12/4/2018 3:31:00 AM
          Trong 02 ngày 28 và 29/11/2018, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Việt Thịnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT phát biểu khai mạc

Trong thời gian qua, tình hình ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường có xu hướng ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân đối với các vấn đề môi trường ngày một đa dạng và mang tính thời sự. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương vẫn còn lúng túng; chưa nắm bắt kịp thời, xử lý nhanh các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Để tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường, phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, tạo bước chuyển biến trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 về tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng; Tổng cục Môi trường cũng đã ban hành Quyết định số 1730/QĐ-TCMT ngày 28/12/2017 về quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trên cơ sở quy định của Trung ương, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tham mưu cho Sở TNMT xây dựng, lấy ý kiến các ngành về Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để phổ biến những nội dung chính, đồng thời cũng là bước lấy ý kiến hoàn thiện Quy trình, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức 02 lớp tập huấn về hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho 172 đại biểu cán bộ cấp xã, huyện và các ngành cấp tỉnh có liên quan.

Thay mặt lãnh đạo Chi cục, ông Hoàng Việt Thịnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường đã phát biểu khai mạc và điều hành khóa tập huấn, trong đó đã nhấn mạnh vai trò, vị trí, nội dung khóa tập huấn; Có 03 chuyên đề được trình bày tại mỗi lớp tập huấn gồm: (1) Cơ sở pháp lý về vận hành đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường; (2) Nghiệp vụ tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; (3) Một số vấn đề liên quan đến giải quyết kiến nghị, phản ánh về môi trường.

Ngoài các nội dung báo cáo viên truyền đạt, các học viên cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới việc xác minh, trả lời các kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường, thẩm quyền xử lý các kiến nghị và trách nhiệm các cơ quan liên quan đến vận hành đường dây nóng và góp ý cụ thể để hoàn thiện Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Toàn cảnh Lớp tập huấn dành cho cán bộ cấp xã

Toàn cảnh Lớp tập huấn dành cho cán bộ cấp huyện, tỉnh

Ông Trương Trung Kiên - Trưởng Phòng KSON, Chi cục BVMT báo cáo chuyên đề 1,2

Bà Đào Thị Huyền - Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT báo cáo chuyên đề 3


                                                  Bài và ảnh: Thanh Luận (CCBVMT)

 
 

 
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường