Chuyên mục: Quản lý đất đai

Thông báo điều chỉnh thời gian bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Ngày cập nhật:  1/3/2019 8:19:50 AM

* Nội dung điều chỉnh:

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 19/01/2019 tại Hội trường Tòa án nhân dân Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: số 45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 16/01/2019 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ có các lô đất nói trên.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 16, 17, 18/01/2019 (trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (Số TK: 118000089401) hoặc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 00676 333 8888), Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niên yết thông báo đến hết ngày 16/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty bán đấu giá.

            Các nội dung khác theo thông báo ngày 28/12/2018./.
                                                                     Bài: Đoàn Văn Thanh (TTQĐ)